Güncel Yazılar

Kürsü

Kürsü köşesinde düşüncemizi zenginleştiren, karşıt düşüncede olsa bile katkı sağlayan, belki daha az emekle yaratılmış, belki ihtiyatsız ama kayda değer iddiası olan yazılara yer veriyoruz. İlgililerin katkısına açığız.

Güncel Sayı


 
TvP88Kapak
 
Marksizmin
Bütünsel Varlığı Üzerine

 Marx’ın Açık Uçlu Eleştirisi
John Bellamy Foster ● 5

Değer-Biçiminin Nesnelliği: Metaların Kerameti Eleştirisi
Cafer Güler ● 26

Nihaî Felsefe
Alberto Toscano ● 40

Kant’a Karşı Tarihselcilik ve Tarihselciliğe Karşı Kant
Jülide Yazıcı ● 56

Yanlış Anlaşılmış Bir Savaş
M. Ateş Kayaoğlu ● 66

Marksizmi ‘Marksist Politika’dan Kurtarmak
Süleyman Yılmaz Bulduruç ● 72

Çin ve Marksizmin Tarihsel Gücünden Ürken Solcular
Metin Kayaoğlu ● 85

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sosyalizm Mücadelesi
Almanya Komünist Partisi ● 97

Doğu Hâlâ Kızıl
Dirk Nimmegeers ● 107

Çin Deneyiminde Geçici Bağlaşmalar ve Devrimci Taktik
Garbis Altınoğlu ● 111

Politikleştirilmiş Kıtlık
Eyüp Eser ● 116

Rusya’daki Kıtlık Karşısında Sosyal Demokratların Görevleri
G. V. Plekhanov ● 122

Devrimden Önce ve Sonra Kıtlık Yazıları
V. İ. Lenin ● 131

General Deprem
Metin Kayaoğlu ● 144

Deprem ve Devlet
Vedat Düşküner ● 155
 

 
 

YAZ 2023   

Güncel Sayı


 
TvP88KapakMarksizmin
Bütünsel Varlığı Üzerine

 Marx’ın Açık Uçlu Eleştirisi
John Bellamy Foster ● 5

Değer-Biçiminin Nesnelliği: Metaların Kerameti Eleştirisi
Cafer Güler ● 26

Nihaî Felsefe
Alberto Toscano ● 40

Kant’a Karşı Tarihselcilik ve Tarihselciliğe Karşı Kant
Jülide Yazıcı ● 56

Yanlış Anlaşılmış Bir Savaş
M. Ateş Kayaoğlu ● 66

Marksizmi ‘Marksist Politika’dan Kurtarmak
Süleyman Yılmaz Bulduruç ● 72

Çin ve Marksizmin Tarihsel Gücünden Ürken Solcular
Metin Kayaoğlu ● 85

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sosyalizm Mücadelesi
Almanya Komünist Partisi ● 97

Doğu Hâlâ Kızıl
Dirk Nimmegeers ● 107

Çin Deneyiminde Geçici Bağlaşmalar ve Devrimci Taktik
Garbis Altınoğlu ● 111

Politikleştirilmiş Kıtlık
Eyüp Eser ● 116

Rusya’daki Kıtlık Karşısında Sosyal Demokratların Görevleri
G. V. Plekhanov ● 122

Devrimden Önce ve Sonra Kıtlık Yazıları
V. İ. Lenin ● 131

General Deprem
Metin Kayaoğlu ● 144

Deprem ve Devlet
Vedat Düşküner ● 155
 

YAZ 2023