Güncel Yazılar

Kürsü köşesinde düşüncemizi zenginleştirebileceği düşünülen yazılar, karşıt düşüncede olsa bile düşünsel zemine katkı sağlayacağı değerlendirilen yazılar, daha az emekle yaratılmış, ihtiyatsız denebilecek ama önemli iddiası olan yazılar yer alıyor. İlgililerin katkısına açığız.

Kürsü

Güncel Sayı


 
Sayı 85
 
ÇİN ve MARKSİZM
Korkut Boratav: “Bugün Çin’de

Sermaye İktidarı Söz Konusu Değil” Jülide Yazıcı

Kamuran Kızlak: “Şi Cinping,

Mao’dan Sonra En Solcu Lider” Jülide Yazıcı

Çin 2013 Samir Amin

Çin Kapitalizme mi Döndü?:
 Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş

 Üzerine Düşünceler Domenico Losurdo

Kültür Devrimi Üzerine [Louis Althusser]

Çin Nasıl Başardı?   Wen Wei

Yeni Tarihsel Oyun
‘Hai Rui'nin Görevden Azli’ Üzerine Yao Wenyuan
İnkâr Edilemez İki ÇKP Merkez Komitesi

 Parti Tarihi Araştırmaları Bölümü

Finansal Küreselleşme: Çin Dahil Olmalı mı? Samir Amin

Mao, Konfüçyüs ve Buddha:

 Çin Devriminde Din Meselesi U. Töre Sivrioğlu

Çin'in Devrim Tarihi: Aşamalar ve Olasılıklar Çağdaş Balcı

Çin, Vietnam ve Küba’da

Sosyalist Yönelim Üzerine Düşünceler Mehmet Yücel

Çin’de Altyapı-Üstyapı Gerilimi:

Anomali mi Geçiş Dönemlerinin Gerekliliği mi? Jülide Yazıcı

Çin: Sorun mu Çözüm mü? Süleyman Yılmaz Bulduruç

ÇKP Neyi Nasıl Başardı? Metin Kayaoğlu

KIŞ 2022        

Güncel Sayı


Sayı 85
 
ÇİN ve MARKSİZM
Korkut Boratav: “Bugün Çin’de

Sermaye İktidarı Söz Konusu Değil” Jülide Yazıcı

Kamuran Kızlak: “Şi Cinping,

Mao’dan Sonra En Solcu Lider” Jülide Yazıcı

Çin 2013 Samir Amin

Çin Kapitalizme mi Döndü?:
 Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş

 Üzerine Düşünceler Domenico Losurdo

Kültür Devrimi Üzerine [Louis Althusser]

Çin Nasıl Başardı?   Wen Wei

Yeni Tarihsel Oyun
‘Hai Rui'nin Görevden Azli’ Üzerine Yao Wenyuan
İnkâr Edilemez İki ÇKP Merkez Komitesi

 Parti Tarihi Araştırmaları Bölümü

Finansal Küreselleşme: Çin Dahil Olmalı mı? Samir Amin

Mao, Konfüçyüs ve Buddha:

 Çin Devriminde Din Meselesi U. Töre Sivrioğlu

Çin'in Devrim Tarihi: Aşamalar ve Olasılıklar Çağdaş Balcı

Çin, Vietnam ve Küba’da

Sosyalist Yönelim Üzerine Düşünceler Mehmet Yücel

Çin’de Altyapı-Üstyapı Gerilimi:

Anomali mi Geçiş Dönemlerinin Gerekliliği mi? Jülide Yazıcı

Çin: Sorun mu Çözüm mü? Süleyman Yılmaz Bulduruç

ÇKP Neyi Nasıl Başardı? Metin Kayaoğlu

 

KIŞ 2022