Güncel Yazılar

Kürsü

Kürsü köşesinde düşüncemizi zenginleştiren, karşıt düşüncede olsa bile katkı sağlayan, belki daha az emekle yaratılmış, belki ihtiyatsız ama kayda değer iddiası olan yazılara yer veriyoruz. İlgililerin katkısına açığız.

Güncel Sayı


 
 
Marksizm ve Bilinç Sorunu

 

Bilinç Kuramları ve Marksizmin Maddeciliği
Çağdaş Balcı ● 5

Biyo-Toplumsallığı Düşünmek
İ. Meriç Velioğlu ● 52

Güçlendirilmiş Materyalizm
Süleyman Yılmaz Bulduruç ● 66

İdeoloji ve Zihin
Ateş Kayaoğlu ● 97

Beyin-Bilinç Problemine Giriş
Vedat Düşküner ● 105

Materyalist Bir Zihin Teorisinin Epistemolojik Temelleri
David Malet Armstrong ● 128

Realizm, Anti-Realizm ve Materyalizm
Raoni Padui ● 149

Filistin Dersleri
Garbis Altınoğlu ● 168

Silah Arkadaşları
Manfred Sing ● 182

Anti-Solculuk ve Araçsallaştırılan Anti-Semitizm
Jülide Yazıcı ● 222

Mantık, Diyalektik ve Gerçek
Ömür Sezgin ● 227

'96 1 Mayısına Yeniden Bakmak
İsmail Güney Yılmaz ● 231

Tvit’ler
● 236

 

KIŞ 2024   

Güncel Sayı


 
TvP88Kapak
 
Marksizm ve Bilinç Sorunu

 

Bilinç Kuramları ve Marksizmin Maddeciliği
Çağdaş Balcı ● 5

Biyo-Toplumsallığı Düşünmek
İ. Meriç Velioğlu ● 52

Güçlendirilmiş Materyalizm
Süleyman Yılmaz Bulduruç ● 66

İdeoloji ve Zihin
Ateş Kayaoğlu ● 97

Beyin-Bilinç Problemine Giriş
Vedat Düşküner ● 105

Materyalist Bir Zihin Teorisinin Epistemolojik Temelleri
David Malet Armstrong ● 128

Realizm, Anti-Realizm ve Materyalizm
Raoni Padui ● 149

Filistin Dersleri
Garbis Altınoğlu ● 168

Silah Arkadaşları
Manfred Sing ● 182

Anti-Solculuk ve Araçsallaştırılan Anti-Semitizm
Jülide Yazıcı ● 222

Mantık, Diyalektik ve Gerçek
Ömür Sezgin ● 227

'96 1 Mayısına Yeniden Bakmak
İsmail Güney Yılmaz ● 231

Tvit’ler
● 236

 
 

KIŞ 2024