Sayı 63

Melik Kara

MARKSİZMİN SINIRLARI

Marksizm Bir Üretim Hümanizmi Değildir

İ. Meriç Velioğlu

Karl Heinrich Marx'ın Marksist-Olmayan Halleri

Metin Kayaoğlu

Kapital'de sistem, Yapı ve Çelişki

Maurice Godelier

Ranciere'in Müdahalesi Üzerine

Erdem Bulduruç

Maoculuk: Kaypakkaya ve Nepal

Nepal'de Maocu Deneyim
A. Ercüment Özkaya

Kaypakkaya'yı Anlamak
R. Reşat Çetinbaş

Politika olarak şiddet

PKK'nin Devrimci Şiddetinin Kürt Ezilenleri Kazanması Üzerine
Gülsen Güner

Gezi Ayaklanmasının ardından

İsyanın Ardından
Agâh Akyazıcı

Kentli Modernlerin Radikalizm Örneği Olarak Gezi Direnişi
Vedat Tanzili

Taksim Ayaklanması ve Sonuçları Üzerine

Doğan Kaya

Gezi'nin Ardından

Hasan Selim 

Meğer Patrona Halil de 'Faiz Lobisi'nin Adamıymış!
Aycan Epikman

 

         KIŞ 2014