Ana SayfaGüncel Yazılar13 Şubat’ta Boykotçu Laikleriz… Ama her zaman Marksistiz

13 Şubat’ta Boykotçu Laikleriz… Ama her zaman Marksistiz

13 Şubat’ta Boykotçu Laikleriz…

Ama her zaman Marksistiz

 

Devletin, din adına saldırısına uğrayan Alevi’yle birlikte laikiz.

Devletin, “dindar kuşaklar” yaratma gerekçesiyle zorunlu devlet-dini dersi saldırısı altındaki öğrenciyle birlikte laikiz.

Devletin, dinsellik gerekçesiyle ekonomik politikasının nesnesi kılınmak istenerek eve tıkılmaya çalışılan kadının yanında laikiz.

Devletin, dini bahane ederek yaşam tarzına müdahale ettiği ‘modern’in yanında laikiz.

Devletin, dinle sentezleyerek dayattığı Türklüğe karşı geriletici bir mücadele yürüten Kürdistan Özgürlük Hareketinin dinsellikten çok “dilsellik”te anlamını bulan mücadelesi yanında laikiz.

Hemen değiştirecek gücümüz yoksa, mücadeleye girişen ezilenin dilini düzeltmekle uğraşamayız.

Ama…

Varlığını, egemenlerin “gerici” dinsel kanadına karşı güya “ilerici” laik kanadına ilişmekte bulan sosyaliste karşı Marksistiz.

Sosyalizmi, burjuva uygarlığının en ileri ve tutarlı biçimi olarak gören sosyalist akımlara karşı, mücadele mirasını ezilenlerin binlerce yıllık deneyiminde bulan ve burjuva modernitesi dahil her türden ezen uygarlığından kopmayı savunan Marksist devrimciliğin militanlarıyız.

Laikliğin, ezenlerin bir kanadının öteki kanadına koyduğu politika yasağından başka bir şey olmadığını, dinsel egemenlere karşı laik egemenlerin mücadelesinin yedeği olmanın ne olduğunu bilen tarihsel materyalist Marksistleriz.

Laikliğin, dine karşı aklın ve bilimin garantörü olduğunu ileri süren Aydınlanmacı laik burjuvazinin entellektüel temsilcilerinin insanın bilinçli tarihini kendileriyle başlatan dar-görüşlülüğüne kapılmanın bizleri kapitalist uygarlığın dış kapı mandalı haline getireceğini gören Marksistler kuşağının izleyicileriyiz.

Laikliği bir ideoloji olarak belleyen sosyalistlere karşı ezilenlerin dinsel dahil her türden kollektif hakkı için mücadele etmeyi öngören Marksistleriz.

İslamı, ezenlerin dini olarak devlete bırakan laik sosyalizme karşı, ezilenlerin devrimciliğine ideolojik cendereler arayışının idealist olduğunu bilen gerçeğin politikacısı Marksistlerin öğrencisiyiz.

Devletin dinsel gericiliğine ve laik gericiliğine karşı ezilenlerin bağımsız devrimci davasını üstlenen ama mızrağın sivri ucunun devletteki egemen kanada yöneltilmesi gerektiğini gösteren Marksistlerin izleyicileriyiz.

Bugünkü baş düşmanımızın Tayyip Devleti olduğunun bir an bile gözden kaçmaması gerektiği anlayışında olan Marksistleriz.

*

13 Şubat günü Tayyip Devletini geriletme mücadelesinde “Laik, bilimsel, anadilinde eğitim ve demokratik yaşam” için boykota…

 

Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar