Sayı 74

Ekim Devrimi

Ekim Devrimi Üzerine Alain Badiou

MARKSİZMDE UZLAŞMAZLIK
Politika, Kavram ve Kategori

Düşman(lık) Üzerine Büşra Özcan

Ampirizim Karşısında Kuhn ve Althusser Jülide Yazıcı

Marx ve Engels'te 'Gewalt' Kavramının Muğlaklığı Luca Basso

Marx'ı Marx Yapmak Terrell Carver

Marx'ın Düşüncesinin Oluşumu ve Dönüşümü Vedat Düşküner

Egemen anlatıya karşı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Mehmet Polat

Pol Pot ve Kızıl Kmerler Bekir Sami Paydak

Tarih Yazımı ve Silahlı Mücadele   Ron Augustin

Sömürgeciliğin Psikopatolojisi Ramazan Çeper

İdeolojik hegemonyaya karşı

'Amerikan Piyadeliği' Meselesi ve Batı Uygarlığının Sivil Piyadeliği  Metin Kayaoğlu

Bir Deli Gömleği: 'Cumhuriyetçi Sol' Süleyman Yılmaz Bulduruç

Depolitizasyon Seremonisi Alain Badiou

Politik Doğruculuk Bir Çözüm mü? Slavok Zizek

Tweet'ler

YAZ 2017