Ana SayfaKürsüMarksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine

Marksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine

Tutsak edildiği hapishanede 11 Eylül günü ölen Peru Komünist Partisi lideri, komünist devrimci önder ‘Başkan Gonzalo’, birçok bakımdan dersler çıkarılması gereken bir miras bıraktı. Başkan Gonzalo’yu tanımak ve tanıtmak bugün daha da öne çıkarılması gereken bir yükümlülüktür. Bu bağlamda, PKP’nin 1982 tarihli bir belgesini sunuyoruz.

 

Marksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine

Peru Komünist Partisi Merkez Komitesi Toplantı Raporundan Notlar – Kasım 1982

Çeviri: Elif Nur Aybaş

Amacımız, Marksizm-Leninizm-Maoizmin kısaltılmış biçimde ifade edilişi olan’ Maoizm’ hakkında, onu günümüz Marksizm-Leninizm-Maoizminin temeli olarak ilan eden bir kampanya başlatmaktır.

Gelecek yıl, 26 Aralık 1893’te doğan Başkan Mao Zedung’un doksanıncı yaşını kutlayacağız. Bugün Marksizm ile revizyonizm arasında sert bir mücadele olduğu açıktır. Dahası Başkan Mao’nun taraftarları arasında dahi Marksizmin üçüncü aşaması olan Maoizme dair yeterli açıklıkta bir kavrayış ve tam bağlılık yoktur. Bunlardan dolayı Maoizmin mücadelesinin verilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Kesinlikle stratejik bir karakteri olan bu büyük kampanyayı başlatmak için “Yaşasın MAOİZM!” sloganını yükseltmeliyiz. Bu, karmaşık bir soruna dair, çok geniş boyutları olan bir kampanya: Zor bir görev, ancak kampanyanın tüm karmaşıklığına karşın taşıdığı önem çok daha ağırdır. Dünya devrimlerinin daha yüksek zirvelere ulaşmak ve stratejik saldırılarını tamlıkla gerçekleştirebilmek için Maoizme duydukları ihtiyaç dolayısıyla, biz komünistler için söz konusu olan tarihsel bir zorunluluktur. Bütün bu yol boyunca Maoizmin tek başına olduğunu iddia etmiyoruz. Marksizm-Leninizm-Maoizmin, komünizme varacak olan programatik noktaları, yasaları, ilkeleri vardır ve bu büyük amaca doğru giden yol, Marx’tan bu yana adım adım inşa edilmiştir. Proletarya ideolojisi, kendisini büyük sıçramalarla, birbirini izleyen birinci, ikinci ve üçüncü aşamalar olarak-Marx’la ‘Marksizm’, Lenin’le ‘Leninizm’ ve bugün esas olarak Başkan Mao’yla ‘Maoizm’ olmak üzere-her seferinde daha yüksek düzeylerin itici güçleriyle geliştiren, kuvvetli bir bilimdir.

Bu nedenle amaç, stratejik karaktere sahip ve dünya devrimine hizmet eden bir kampanya geliştirmektir. Koşullar nedeniyle sunabileceğimiz katkı belirleyici olmasa bile bizi sarmalayan bağlam içinde önemlidir. Tarihe ne yapacağını söylüyormuş gibi davranmayalım, sınıf mücadelesi yoluyla yasaları koyan ve durumları tanımlayan odur. Partimizin veya başkalarının belirleyici bir katkı vermesi mümkündür.

Şu anda Maoizmi konuşmak bizim için her zamankinden daha gereklidir. Bunu ise dünya düzeyinde revizyonizme karşı mücadeleye atıfta bulunmadan yapamayız; bu nedenle, Maoizmi yükseltmenin, savunmanın ve uygulamanın günümüzde Marksizm ile revizyonizm arasındaki mücadelenin özü olduğu inancının rehberliğinde, içeriğini ve anlamını daha iyi biçimde ortaya koymayı amaçlayarak Maoizmi yeniden analiz etmek hayati ve acildir.

Sağlam çıktılarla uzun erimli bir perspektif elde etmek; militanların, savaşçıların ve kitlelerin buyruklarını gerçekleştirmek ve Marksizmin yönlendirdiği aşkın halk hareketlerinden başlayarak Marksizmi ifşa etmek üzere birden fazla kampanyanın nasıl geliştirilmesi gerektiğini düşünmeliyiz. Sorun ideolojik dinamikleri harekete geçirmektir. Savunulması zorunlu olanın savunulmasına katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz: Marksizm-Leninizm-Maoizm. Bunun yankıları olacak, çünkü her yerde ulaşmak istediğimiz kitleler, devrimciler ve komünistler var. Özellikle daha açık fikirli oldukları için komünistler… Marksizmin kendiliğinden ortaya çıkmadığını hatırlayarak, gayret ve mücadele ile anlaşılmak için çaba harcamalıyız. Bu Marksizmin kanunudur. Marksizm mücadele etmeden bir adım ileri gitmedi ve tek bir kazanım elde etmedi. Maoizm de bir istisna değildir ve olmayacaktır. Marksizmin üçüncü aşaması olarak Maoizm adına verilen mücadele zor, uzun ve karmaşık olacak; asla kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Bu bizim tarihimiz, başka yolumuz yok: Mücadele, çaba, sarsılmaz azim, karşı konulamaz sebat ve pratiğin gerçeği kanıtlayıp doğrulayabilmesi için zaman…

Partinin adım adım örgütlemesi gereken bir kampanyanın başlangıcındayız. Parçası olduğumuz enternasyonal proletarya için çok önemli, zor ama gerekli bir kampanya başlatıyoruz. Fikir şudur: bir kampanya, komünistlerin proletarya safındaki mücadelesi ile başlar. Bunu, atılması gereken cüretkâr bir adım olarak kabul etmeliyiz. Tüm cesur adımlar yeni bir görevin başlangıcıdır ve yeni sorunlu bir arazidir: yeterince bilinmeyen bir arazi. Başlangıçların bundan başka bir şey olmadığını hatırlayarak sağlam adımlar atmalıyız. Birçok konu gelişecek, henüz yeterince bilgi sahibi olmadığımız şeyler var ve bu nedenle daha öngörülü, daha güçlü, kendimize dönük olarak daha talepkâr olmalıyız. Başlayalım: Savaşı sürdürelim ve nasıl geliştiğini görelim. Biz komünistler cüretkârız. Böyleyiz çünkü bizler nihai olarak materyalistiz. Gerçek bizden yana olduğu için hata yapmaktan da kimseyle yüzleşmekten de korkmuyoruz. Başkası değil ancak bu bizim inancımızdır; bizler binlerce şanlı savaşta kendini kanıtlamış en büyük dönüştürücü bilimsel ideolojiye “ikna olmuş”, inançlı insanlarız. Yeryüzünde, Marksizm-Leninizm-Maoizm gibi pratik sınavdan geçmiş hiçbir ideoloji ne şimdi ne de geçmişte var oldu. Tarih boyunca, milyonlarca insan bu kadar güçlü bir devrimci fırtına tarafından ne sürüklendi ne de sürüklenmeye istekli oldu.

Bu görevin yerine getirilmesi için, aşağıda sunduğumuz şemayı takip ederek Maoizm anlayışımızı inşa etmekle başlayalım:

Yaşasın MAOİZM!

Giriş

1. Lenin ve devrimdeki yenilikler.

2. Maoizm mücadele yoluyla empoze edilmelidir. Stalin.

I. Maoizmin Bağlamı

1. Uluslararası bağlam.

2. Çin’de.

3. Başkan Mao’nun biyografisi.

II. Maoizmin İçeriği

1. Teori.

2. Yeni Demokrasi.

3. Üç enstrüman.

4. Halk savaşı.

5. Büyük Proleter Kültür Devrimi.

6. Dünya devrimi.

Maoizm ve Temeli

III. Maoizmle İlgili Mücadele

1. Maoizmin yükselişi.

2. Maoizm ve revizyonizm.

3. Günümüzde Maoizm.

… … … … …

… …

Halk savaşı, Başkan Mao Zedung tarafından uygulamaya konan Marksizm-Leninizmin gelişimini ve bugün proletarya ideolojisinin üçüncü aşamasıyla karşı karşıya olduğumuzu daha kuvvetli ve berrak bir biçimde anlamamızı sağlamıştır. Böylece Marksizm-Leninizm, Maoizm temel olmak üzere, Marksizm-Leninizm-Maoizme dönüşmüştür. Merkez Komitemizin Dördüncü Genel Kurul Oturumunda şu slogan üzerinde anlaşmaya varıyoruz: Maoizme Doğru! Bu oturumda şu görevi üstlendik: Marksizm-Leninizm-Maoizmi, esas olarak Maoizmi tüm halkların komutası ve genel rehberi olarak uygulamaya koymak. Esasen Maoizm olmak üzere, Marksizm-Leninizm-Maoizm tüm insanlığın inkâr edilemez şanlı hedefi Komünizm adına dünya devriminin komutanı ve kılavuzu olsun!

 … … …

Kaynak: Collected Works of Communist Party of Peru, Volume 1 (1968 – 1987). Yayına Hazırlayanlar: Christophe Kistler ve Josef Hallqvist. 2016, Utrecht.

Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar