Sayı 40

HİKMET KIVILCIMLI ve MARKSİZM

Kıvılcımlı: Teorik-Politik Bir Marksizm İçin...

Metin Kayaoğlu

Kıvılcımlı'nın Mirasının Güncel Anlamı Üzerine Değinmeler

Fikret Kızıltan

Kilit Halka: Hikmet Kıvılcımlı

Mehmet Güneş

İlk Kıvılcım

Ali Osman Alayoğlu

Materyalizmin sorunları ve Marksizm
Pozitivizm ve Marksizm

Deniz Cumhur Başaraner

Materyalizm ve Nominalizm

Ali Pınarbaşı

Marksizmin krizi ve devrimci politikanın imkanları
Marksist Teori ve Kitle İdeolojisi Olarak Marksizm

John Milios

'İçerideki' İç-Barbarların Yıkıcılığı

Süleyman Yılmaz Bulduruç

Yıllar Sonra... Savunma!

Jale Karakaş

Emperyalizme Direnenlere Destek Görevi

Anahid Hazaryan

Küba Dostları

Ömür Yurtöze

KIŞ 2006