Sayı 77-78

DİL ve MATERYALİZM
Üretim Olarak Dil ● Jülide Yazıcı
Marksizmin teorik ve tarihsel seyri
Net Marx, Brüt Marksizm ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
Sosyalizmin tarihsel sorunları
Sovyetler Birliği ve İspanya İç Savaşı Bill Bland
Stalin ve Hitler: İkiz Kardeşler mi Can Düşmanlar mı? ● Domenico Losurdo
Anaakım solun ötesine geçmek
Sömürgenin Hümanizmi ● Eyüp Eser
‘Sarı Yelekliler’ Hareketi’nin Dersleri ● Alain Badiou
Libya’da Akan Kandan Kim Sorumlu? ● Garbis Altınoğlu
Solun Sağ Popülizme Karşı Cevabı Gerçekten “Ben de” mi Olmalı? ● Slavoj Zizek
Sistemin En Etkileyici Numarası?Ted Kaczynski
Sol hareketin eğilimleri
Halkevleri Nedir? ● Metin Kayaoğlu
Zararlı Hayaller, Devrimci Gerçekler ● Fırat Dicle
İdeolojik Kalıplara Sığmamak ● İ. Meriç Velioğlu
Yerel seçimlerin ardı ve önü
Eylem ve Muharebe Naralarıyla Gizlenen Siyasetsizlik Köz
TKP, ESP ve Devrimci Parti’nin Seçim Tavrı ● Tuncay Yılmaz
Kayıp Dava Narsisizmi ve Tıkanan Yollar ● Ali Tekin
23 Haziran ve Olası Gelişmeler Üzerine ● Özgür Gelecek
İstanbul’u Kazandık, Sıra Saray’a Geldi ● sendika.org
Tek Seçenek Mücadele... Tek Yol Devrim! ● Kızıl Bayrak
23 Haziran’da Devrimci Mücadelenin Bayrağını Yükselttik
Yeni Dünya İçin Çağrı ve Köz
Türkiye’de Düzenin Gücü ● Metin Kayaoğlu
Tweet’ler
 

BAHAR ● YAZ 2019