Sayı 67

7 Haziran seçimleri ve iki tür solculuk
 
MARKSİZMİN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ
Marx ve Çoğunluk Devrimi ● Stanley Moore 

Ezilenlerin Marksist Devrimciliği Yolunda İşaretler ● Vedat Tanzili 

Ezen Uygarlıklar Kıskacında Ezilenler ● Agâh Akyazıcı 

Bazı Temel Kavramlar Hakkında Bir Deneme ● Mehmet Polat 

Ezilenlerin Marksizmine Giriş: İnce Memed ● Süleyman Yılmaz Bulduruç 

Rejim, İslam ve devrim sorunu

Ölüm Silahı Silahların Ölümünden Yeğdir ● Ali Pınarbaşı 

İslama Devrimcilik Haram mı? ● Metin Kayaoğlu 

Bir Şiddet Pratiğinin Anatomisi ● Doğan Kaya 

Ermeni Soykırımının Politikleştirilmesi ve Liberal Cazibe ● Metin Kayaoğlu 

Komünisti Koklayan Komplocu Köpek ● İnayet Aksu 

İlkeci Laikler ve Konjonktürel Laikler ● Metin Kayaoğlu 

BAHAR 2015