Sayı 38

MARKSİZM İÇİN TARTIŞMALAR

Marksizmde kriz Özne ve determinizm İslam ve anarşizm
Post-Marksizm ve dar-Marksizm Kıvılcımlı ve Kaypakkaya
Materyalizm Devrim ve zorunluluk Yıkıcılık ve kuruculuk
Ezilenler ve işçiler Politika ve bilim An ve süreç
MLKP, TKP-K ve diğerleri Türkiye'de politik Marksizm
Ezilenlerin Marksist partisi
Mehmet Güneş Bilinç ve Eylem
İbrahim Horoz Maya
Muzaffer Kaya ● Direniş
Cem Özatalay Bedreddini Hareket
Kenan Alpay Özgür-Der
Kürşad Kızıltuğ Siyahi
Hakan Öztürk Emekçi Hareket Partisi
Ercan Coşkun Köz
Esra Sarıoğlu Emekçi Hareket Partisi
Metin Kayaoğlu Teori ve Politika
Ali Osman Alayoğlu Teori ve Politika
Ali İhsan Topçu Teori ve Politika
Oğuzhan Kayserilioğlu Toplumsal Özgürlük
Anıt Baba Bedreddini Hareket
Eylem Şen Köz
Selçuk Kozağaçlı
Özcan Özen
Seda Ayvazoğlu

10. yılında Teori ve Politika’yı tartışıyoruz

10. Yıl Gülsüm Emek Aytaç

İki Totaliterlik Slavoj Zizek
 

YAZ 2005