Sayı 19-20

  


İşçi Sınıfı ve Marksizm

Bir Sınıf Anlayışı 'Belirleme'li ● Ali Osman Alayoğlu

Sınıf ve İktidar ● M. Serdar Ceritlioğlu

Althusser, Marksizm ve İşçi Sınıfı ● Yılmaz Sezer

Üretim ve Sınıflar ● Metin Kayaoğlu

Sınıf İndirgemeciliği Üzerine ● Erhan Demircioğlu

Üretken Emekte Belirleyici Öğe ● Musa Sala

Üretim İlişkilerinin Zorunlu Sonucu: Sınıf ● Çetin Konuk

Sınıf Tartışmaları: Marksizmde İki Akım ● Vedat Aytaç

Anarko-Sendikalizm Üzerine ● Serhat Gültekin

Sınıf Politikaları ve Radikal Demokrasi ● Andrew Gamble

Marksist Teori ve Sınıf Bilinci ● Cliff Slaughter

Sınıf Kuramı ● Uwe Becker

Marksizm ve Toplumsal Sınıflaşma ● Eduard Bernstein

Hizmet Sınıfı ● Karl Renner

Garbis Altınoğlu'nun 'Proleter(ci) Doğrultu'su  Melik Kara

YAZ/GÜZ 2000