Sayı 82 Marksist politika anlayışı üzerine
Marksist
politika anlayışı üzerine
Ontoloji ve Post-Politika Süleyman Yılmaz Bulduruç
Marksist teoride güncel tartışmalar
Devrimci jeo-politika
Mücadele ve kavramsallaştırma sorunları
Kaypakkaya’nın mirası
Sosyalizm deneyleri
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si Üzerine
Sunuş
Rıza Ekinler & Fikri Erkindik

Tvit’ler

 

KIŞ 2021