Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Kaan Arslanoğlu’ndan Kaypakkaya üzerine yazmasını rica ettik. Ne düşünüyorsa onu yazacaktı elbette.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Marks’ın, başka ulusları ezen bir ulusun özgür olamayacağı yolundaki saptaması, tüm yaşamı ve varlığı savaş, terör, etnik arındırma politikalarıyla belirlenmiş Siyonist devletin ve burjuvazinin ideolojik-siyasal önderliğini ne yazık ki sorgulamamış ya da sorgulayamamış olan İsrail halkı için fazlasıyla geçerlidir.

Çarşamba, 17 Ocak 2024 12:01

İntihar, şehadet ve kutsallık

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

bireyin kutsallığı sadece seküler ideolojilere özgü değil. Şehadet kavramının geliştiği İslam da, var olan biçimiyle sanılanın aksine bireyi kutsuyor.

Salı, 26 Aralık 2023 13:20

Marksizmin Gerçekliği ve Stalin

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Garbis Altınoğlu’nun Aralık 2008’de yazdığı zamanlardan farklı olarak, dünyada sol çevreleri de geniş şekilde etkileyen anti-Stalin dalgasının bugün geriye çekilmeye başladığını söyleyebiliriz.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Sayıları on binleri bulan, kuşatılmış ve gelişmiş silahlara çok az erişimi olan bir grup silahlı düzensiz askerin, ABD tarafından desteklenen ve silahlandırılan dünyanın en güçlü ordularından biriyle boy ölçüşebileceğini öne sürmek aptalca gelebilir.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Sosyalist tarihteki bir dönüm noktası bu ay itibariyle kayda değer bir dikkat çekmeden geldi geçti.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Şablona göre değerlendirmeler bir ad koydukları somut bir özne ya da özneler tahayyül edip ona göre kendi düşünsel sırça köşkünü oluşturuyor ve sonsuza dek orada huzur içinde konum alıyor.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Sempozyumun akademik kimliğe sahip Türkiyeli konuşmacıları da salondaki izleyiciler tarafından dikkatle izlendi. Genel olarak devrimci geleneklerin akademik kimliklere mesafeli yaklaşımı bilinmekle birlikte konuşmacıların konuya ilişkin akıcı anlatımları ve hâkim tutumları oturumlara ayrı bir zenginlik kattı.

Çarşamba, 22 Kasım 2023 21:08

MANTIK, DİYALEKTİK VE GERÇEK*

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Çoğu kez, iki ayrı mantıktan söz edilir. Biçimsel mantık ve diyalektik mantık. Bu ayrımda, biçimsel mantık kabaca, Aristo’dan beri bilinen ve günümüzde de tüm lise kitaplarında yer alan üç düşünce kuralına indirgenmektedir

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Komünist olmayan Batı solunun kayda değer bir kesimi, ABD ile Çin arasında gelişen ihtilafı emperyalistler arası bir rekabet olarak görüyor.

Page 1 of 13