Tvit’ler

 

Tvit’ler

(Seçmeler)

11 Ağu 2021: H. Fırat; bugün kapitalist toplumsal formasyonda “demokratik cumhuriyet” savunusu yapan “komünistler”in burjuvazinin bir kanadının gönüllü eklentisinden başka bir şey olmadığını anlatıyor.

11 Ağu 2021: H. Fırat; kölecilikten kapitalizme kadar devletin “cumhuriyet” formunu, toplumların düşman sınıflara bölünmüşlüğünden ayırarak sınıflar üstü bir uygarlık kazanımı olduğunu savunan “komünist”lere ders vermeyi sürdürüyor.

5 Ağu 2021: Devlet iddiasından vaz geçecek kadar acze düşmüş Baş Düşman, yangınların sorumluluğunu bugünlerde CHP’li belediyelere yıkmaya çalışıyor. Devlet yükümlülüğünden kaçınma, özgürlükçü muhalefetin özgüvenini artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

5 Ağu 2021: Kürtlere karşı, göz yummayla yapılacak birtakım saldırıların yaratacağı ürküntü Baş Düşmanın işine gelir. Fakat Kürtlere ancak emirle gerçekleştirilebilecek yaygın saldırıyı Baş Düşman göğüsleyemez. Kürtler pogromlarla ezilemeyecek kadar fazla ve güçlü.

5 Ağu 2021: Baş Düşman, yangınlardan Kürt Hareketine karşı rant devşirme olanağını çoktan yitirdi. Halkın bir kesiminde Kürtlere karşı biriktiği görülen tepki, alevlerin sürekliliği karşısında dağılıp gitti. Şimdi tepkinin Baş Düşmana karşı mayalandığı söylenebilir.

5 Ağu 2021: Orman yangınları, Tayyip Erdoğan iktidarının “devlet” olmaktan ne kadar uzaklaştığının göstergesi oldu. “Kamu”yla ilişkisi rant, popülizm, yemleme haline gelen bir devasa gücün, ayağına takılan irice bir taş ile tökezlediği görüldü.

5 Ağu 2021: Ezilenlerin tarihteki ilk bütünsel teorik-politik yapısı Marksizmin iki kurucusundan biri Friedrich Engels, 1895’te bugün öldü. Yapıtı ve yaşamı Marx’ınkiyle ayrılamazcasına özdeş büyük öğretmenimizi saygıyla anıyoruz.

24 Tem 2021: Emperyalizmin onlarca yıldan beri sivil toplumculuk, NGO’culuk, özgürlükçülükle yürüttüğü politika, tek bir şablonla her özgüllüğe indirgenemez. Genel olan ancak, özgül olanın bir özne aracılığıyla edinilmesiyle gerçek olur. Gerisi ezberin tekrarıdır sadece.

24 Tem 2021: İçinde olduğumuz koşullarda, “emperyalizm” Türkiye’de başka, Suriye’nin Şam bölgesi ile Rojavasında başka işlev ve etkiler icra etmektedir. Türkiye’de baş düşman içeridedir.

24 Tem 2021: Bazı basın kuruluşlarının Batılı kurumlarca fonlanması, baş düşman tarafından her yolla yemlenen yandaşlar sürüsü varken, sırası gerilerde bir sorundur. Genel gerçekler, özgül sıcak gerçekliği kapatmamalıdır.

15 Tem 2021: 15 Temmuz darbe girişimi, özgül koşulları devrimci tarzda gözetmeden, “darbe”, “demokrasi”, “vesayet”, “atanmış-seçilmiş” gibi kavramlarla düşünmenin ve davranmanın egemenler içindeki en büyük düşmana destek anlamına gelebileceğinin bir dersi olsun…

15 Tem 2021: Türkiye’nin solcularının çoğunluğunun, düzen sahiplerinin kavramlarıyla düşündüğü, saflarıyla saf tuttuğu bir kez daha görüldü 15 Temmuz akşamı. “Demokrasi”, o günlerde Tayyip Erdoğan’ın yanında yer almaktı ve baş düşman yerinde dururken, onun diliyle dillenen sosyalistler vardı.

15 Tem 2021: 15 Temmuz darbe girişimi, baş düşmanı yıkmaya çalışan derme çatma bir ittifakın başarısız eylemiydi. Bu çatışmanın hiçbir yerinde fiilen yer almayan sosyalistlerin büyük çoğunluğu, demokrasi ahmaklığıyla baş düşmanın yanında saf tuttu. #15Temmuz

15 Tem 2021: Melih Bulu’nun kös kös görevden alınması, yeni bir kayyım atansa bile baş düşmanın tutunamayacağı küçük ama önemli bir kazanımdır. Alaturka diktatörlüğün uyuşamadığı, dokular var Türkiye’de. #melihbulu

12 Tem 2021: Küba devlet başkanı Miguel Diaz-Canel’in şu sözü onun sorunlarla Fidel Castro tarzında mücadele edeceğine işarettir: “Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz.”

12 Tem 2021: Amerikan yaşam tarzına hayran, tüketim özgürlüğü ideolojisinin neferleri Küba’da Amerikan bayrakları açmış. Küba’nın gerçek sorunları var, ama Castro’nun ülkesi bunları devrimci tarzda çözecektir.

11 Tem 2021: “Bir insanın kendi ayakkabı bağlarına asılarak kendi kendini havaya kaldırması ne kadar mümkünse, kapitalistlerin de kendi çıkarlarından vazgeçmeleri o kadar mümkündür.” (Lenin, “Uzaktan Mektuplar”, Mart 1917)

11 Tem 2021: “(İç savaş) ayaklar altına alınan, geri bıraktırılan cahil kölelerin tarihin her çağında içlerinde taşıdıkları, ve köleliklerinin utancını duyan köleleri en yüce tarihi başarılara götüren nefreti çağdaş köle yığınlarında yoğunlaştırır.”

11 Tem 2021: “Fakat milletlerin bu çok acılı okula girmiş olmalarından yakınanlar, ancak iflah olmaz kakavanlarla içi geçmiş mumyalardır. Çünkü ezilen sınıflara iç savaşı nasıl sürdüreceklerini, devrimi nasıl zafere götüreceklerini öğreten bir okuldur bu…”

11 Tem 2021: Lenin’in “Dünya Siyasetinde Patlayıcı Maddeler” (1908) yazısından: “Güç bir okuldur iç savaş okulu; müfredat programında, zorunlu olarak, karşı-devrimin zaferleri, azgın gericilerin hiçbir kayıt tanımayan küstahlığı, eski hükümetin isyancılara karşı vahşi misillemeleri yer alır…”

1 Tem 2021: İstanbul Sözleşmesi mücadelesi ve Onur Yürüyüşü’ndeki direngenlik kadınların ve LGBTİ+’ların toplumsal mücadelelerinin güçlenen bir politik karaktere sahip olduğunu ortaya koyuyor. #1TemmuzdaİsyanVar

1 Tem 2021: Kadınlar ve LGBTİ+’lar İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline karşı barikat önünde direniyor; plastik mermi ve biber gazıyla kitleyi dağıtmaya çalışan polisin kask ve kalkanlarına el koyuyor. #1TemmuzdaİsyanVar

1 Tem 2021: ÇKP’nin 100 yılının başarısı, sosyalizm deneyimlerinin birinci dönemini yıkılmadan atlatabilmesi ve ikinci dönemini başarıyla açmasıdır. Bu başarının kapitalizme mi sosyalizme ait olduğunu yakın tarih gösterecektir.

1 Tem 2021: ÇKP’nin tarihi, komünizme doğru yürüyüşün çetin bir “Uzun Yürüyüş” olduğunun kanıtıdır. Bu, geri çekilmelerin komünist devrimci inisiyatifle ve yaldızlı başarıların devrimci olmayan girişimlerle birlikte olduğu karmaşık bir yürüyüştür.

1 Tem 2021: Bugün 100 yaşını kutlayan ÇKP ‘Mao’nun partisi’ midir? Bu sorunun ‘ideo-politik yanıt’ını veriyoruz: Hayır! Komünist devrimcilerin ÇKP’ye içeriden mi dışarıdan mı egemen olacağı yanıtı verilmemiş bir sorudur.

1 Tem 2021: Bugün 100 yaşını kutlayan ÇKP, ilk yılları boyunca büyük komünist önder ‘Mao’nun partisi’ değildi. Mao’nun komünist devrimci çizgisi ancak uzun ve çetin mücadelelerden sonra egemen olabildi Çin Komünist Partisine.

1 Tem 2021: ÇKP’nin 100 yıllık tarihi, devrim ve iktidar mücadelesinden ve bugün “Batı dünyası”nı korkutan bir başarıdan ibaret değil.100 yıl, aynı zamanda partinin içinde süren mücadelenin tarihi.Marksizmin devrimci varlığı ile devrimciliği üstlenemeyenler arasında bir mücadeledir bu tarih.

1 Tem 2021: Çin Komünist Partisi, 100 yıl önce bugün kuruldu. Bugünün dünyasında “komünist” adını taşıyan, Marx, Lenin ve Mao’dan söz eden bir partinin, güçlü, kudretli ve başarılı olarak 100 yaşına ulaşmasının büyük önemi reddedilemez.

27 Haz 2021: “Ağır koşullarda ve sıkı takip altında mücadele etmelerine rağmen Amerikancı bir parlamentodan veya NATO ordusundan devrim çıkabileceğini uman, yeraltına ve devrimci şiddete uzak duran her iki tarafın da faşizme karşı tutarlı bir mücadele hattı izlemeleri mümkün değildi.”

27 Haz 2021: “Mihri Belli kanadı ile Hikmet Kıvılcımlı daha solda olmalarına rağmen, Boran-Aren kanadı ile birbirlerine sanıldığı kadar uzak değildiler.Farkları, sosyalizmin yolunun sol darbecilerle birlikte mi, yoksa parlamentoda çoğunluk kazanılarak mı açılacağı noktasında düğümleniyordu.”

27 Haz 2021: Yaşar Ayaşlı; devletten kopamayan bir solun devlete karşı mücadele edemeyeceğini anlatıyor.

24 Haz 2021: “Tarihin gördüğü en büyük burjuva devrimi, ‘çalışma özgürlüğü’ (sömürü özgürlüğü diye de okunabilir) adına işçilerin örgütlenme özgürlüğünü ve grev hakkını daha baştan yasaklamıştır.”

24 Haz 2021: “Klasik burjuva devrimlerinin zaferi gerçekte piyasanın zaferidir. Elbette burjuva devrimlerinin ‘vurgusu özgürlüğedir’. Ama bunun her şeyden önce tam da ‘piyasanın özgürlüğü’ demek olduğunu bilmeyen biri Marksist değildir.”

24 Haz 2021: H. Fırat; proleter devrimciliğin burjuva devrimciliğinin ilerletilmesi ve tamamlanması olduğu anlayışını sorgulamayı sürdürüyor.

18 Haz 2021: Fehime Poyraz: “Yıllardır bu mücadele içindeyiz. Benim kızım diğerlerinden daha mı değerli? Kızım için ağlamayacağım. Şehit annesiyim, ağlamam. Başım dik.” #DenizPoyraz #hdphalktir

17 Haz 2021: Adını Deniz Gezmiş’ten alan Deniz Poyraz, mücadelesinin yolunu da Deniz Gezmiş’ten alıyor. Katilin, derini ya da sığı değil düşmanın ta kendisi olduğuna hiç şüphe yok. Şehit namırın! #DenizPoyraz

12 Haz 2021: Kürsü yazısı: “Sosyalizm ve Pazar Ekonomisi Arasında Esaslı Bir Çelişki Yoktur:” Yazan: Deng Xiaoping Çeviri: Kamuran Kızlak

26 May 2021: Soylu’yu ancak üç hafta sonra savunması bile yaşadığı zorluğun açık belirtisidir. Soylu’yu Sedat Peker’in önüne atması dolaysızca kendine zarar verecekti. Tayyip Erdoğan saldırı değil safları dağıtmama derdinde.

26 May 2021: Tayyip Erdoğan’ın konuşması Soylu’yu savunma değil saflarının dağılmasına karşı geç kalmış bir toparlanma girişimidir. Bahçeli ile Perinçek’in işaret ettiğini onaylamak durumunda kaldı Erdoğan. #SedatPeker #SuleymanSoylu #Erdogan

18 May 2021: İbrahim Kaypakkaya’yı ne yazık ona layık olarak değil sadece adıyla andığımız eserini anlatarak anabiliyoruz. Kaypakkaya’nın adı bu ülkede onun düşüncesiyle silahlanan, onun eylemiyle eylemlenen militanlarda yaşayacak. #Kaypakkaya #18MAYIS1973

18 May 2021: İbrahim Kaypakkaya, 1973’te bugün Diyarbakır’da öldürüldü. Üç ay boyunca ellerinde olduğu düşmanlarının karşısında direnen bir kurban değil, mağrur bir savaşçı vardı. Türkiye’nin ilk politik Marksistini, önderimizi saygıyla anıyoruz. #Kaypakkaya #18MAYIS1973

10 May 2021: “Radikal demokrasi” denilen kavram tam bu anlar için var işte! HDP, Meclis çatısı altında olmanın birtakım zorunluluklarından dem vurmasın. Alaturka diktatörlüğe payanda olmanın hiçbir açıklaması olamaz. @HDPgenelmerkezi

10 May 2021: HDP, “sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik şiddet”e ve “bebek ve çocuklar dahil masum Filistinliler”in saldırıya uğramasına karşı AKP ve MHP’yle birlikte bir açıklama yapmış! Vurguluyoruz: “Sivil”, “savunmasız”, “masum”, “bebek”… @HDPgenelmerkezi

10 May 2021: Gazze’den Siyonist devlete atılan füzelere selam olsun. “Baş düşman”ın yalanına, riyasına lanet olsun! Suriye ve Libya’daki çakallara yapılan desteğin zırnığı bile reva görülmüyor Filistinlilere, ama bol bol nutuk atılıyor. #israil #FilistinDireniyor

9 May 2021: Mehmet Ağar, derin devletin başı değil, devletin başının işlevli bir koludur. Ağar, devletin başına rağmen değil onunla birlikte operasyon yapmaktadır.

9 May 2021: Bu fotoğrafın altyazısını yazdı Sedat Peker. Kokain ekonomisinin üzerinde vatan, millet, din, iman vs. siyaseti yapan zevatı teşhir etti. 1996’da Susurluk’u bir kamyon faş etmişti; 2021’in kamyonu Peker oldu.

9 May 2021: Alaattin Çakıcı’yla Bahçeli’nin ilişkisi neyse Mehmet Ağar’la Tayyip Erdoğan’ınki odur. Tolga Ağar bu ilişkinin nişan yüzüğüdür. Peker’e karşı açıklama sırasına giren bütün makam sahipleri bu ilişkilerin müştemilatıdır.

9 May 2021: Sedat Peker açıkladıklarıyla “alaturka diktatörlük”ü sarstı ve “alaturka demokrasi cephesi”nin inisiyatifini artırdı. Peker’in açıkladıklarının çoğunun doğruluğundan kuşku duyulmamalıdır: Kokain, cinayet, imtiyaz, hile, alçaklık…

9 May 2021: Sedat Peker’in açıkladıkları devletin normalidir. Normal olmayan, bu türden gerçeklerin faş olmasıdır. Gerçeğin örtülü olanıyla açık olanı arasında “alaturka diktatörlük” ile “alaturka demokasi”nin mücadele alanı bulunmaktadır.

9 May 2021: Sedat Peker adındaki devletlû faşist, her nasılsa gemiden atıldı ve isyan çıkardı. İsyan, eşgüdümlü hareket etmekte zorlanan ve bunalan “alaturka diktatörlük”ü sarsmaya yetti. #SedatPeker

6 May 2021: Denizler, halkın yüreğinde, devrimcinin namlusunda yaşıyor. Bizler dahil diğerleri için Deniz Gezmiş, karşısında baş eğilecek ve layık olunmamış bir yüce değerdir.

6 May 2021: Deniz Gezmiş, yaklaşık yarım yüzyıldır halkın geniş yığınlarının sevgisiyle devrimci görevini yerine getiriyor. Fakat onlarca yıl boyu tek bir devrimci eylem yapmaksızın mirasçısı geçinenler için Denizler basit bir istismar konusudur.

6 May 2021: Türkiye devrimci hareketinin başlatıcısı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ı idam edildikleri gün saygıyla anıyoruz. Devrimin üç fidanı, devrimci olan ile olmayanın ayıracının “şiddet-politika” olduğunu ilk gösterenlerdir. #6Mayıs1972

5 May 2021: Ezilenlerin tarihte ilk kez bütünsel bir yapıta kavuşmasını sağlayan Karl Marx, 1818’de bugün doğdu. “Materyalist felsefe”, “tarih bilimi” ve “devrimci politika”yı Marksizm olarak birleştiren büyük öğretmenimize saygı ve selam olsun.

26 Nis 2021: “Elbette Marksizm, tüm bilimsel disiplinler gibi, Marx’ta durmamıştır, tıpkı fiziğin kurucusu olan Galileo’da durmamış olması gibi. (…) Marx’ın temel keşfi yeni keşifleri mümkün kılmıştır. Her şeyin söylenmiş olduğuna inanmak tam bir ihtiyatsızlık olur.” (Althusser)

24 Nis 2021: Ermeni sorununun uluslararası boyutu, geçen iki yüzyılda da bugün de epeyce güçlüdür. Soykırımı tanıyacağı söylenen ABD’nin tutumu elbette bir “devlet oyunu”dur, ama bu tutum bugün bölge halklarının baş düşmanını zora sokacaktır ve dolayısıyla hayırlıdır.

24 Nis 2021: Soykırımın tarihsel, politik ve hukuki suçlusu Osmanlı Devletidir. Ermenilere saldırı ve zulümde yer alan Türk, Kürt, Çerkes ve diğer yerel toplulukların suçlu olarak öne çıkarılması hedefi karartan basit bir oyundur.

24 Nis 2021: Onyıllardır devletin ve yerel gerici güçlerin saldırısına uğramakta olan Ermeni toplumu, saldırganlara karşı korunmak için silahlanmış yiğit fedailer çıkardı ama sonunda bu topraklardan silindi.

24 Nis 2021: 1915’te bugün Ermeni Soykırımının başladığı kabul edilir. Soykırım, Osmanlı Devletinin içindeki karanlık birtakım mahfiller tarafından değil, dolaysızca devletin kendisi tarafından bilinçli ve planlı bir işlem olarak gerçekleştirildi. #24nisan1915

22 Nis 2021: Büyük önderimiz, öğretmenimiz, yoldaşımız Lenin’in doğum günü kutlu olsun. Lenin; yalınlığı, entellektüalizmden nefreti,kişisel hesaptan uzaklığı, varlığını tam olarak ortaya koyuşuyla devrimci bireyin karşılığıdır.

19 Nis 2021: Bu yazı vesilesiyle, H. Fırat’ın, Kaypakkaya’nın modelinin tarihsel teorik yetkinliğini gören çok az Marksistten biri olduğunu söylemek bir yükümlülüktür.

19 Nis 2021: H. Fırat’ın yazısını, Kaypakkaya’nın Türkiye tarihine ilişkin sağlam Marksist modelinin kendi sorunsalı bağlamında başarılı kuruluşu örneği olarak okumak gerekiyor.

11 Nis 2021: Enver Hoca, ölümlerinin ardından Sovyetler Birliği’nde Stalin’e, Çin’de Mao’ya karşı sinsi kampanyaya sert bir şekilde karşı durdu. Çin yönetiminin Kültür Devrimini kınama çağrısını reddetti.

11 Nis 2021: Enver Hoca, geçen yüzyılın Marksistlerinin büyük meziyetlerini ve birçok kusurunu taşıyordu. Ölümünün ardından ülkesi Arnavutluk, utanç verici bir süreçle karşı-devrime sürüklendi ve sosyalizmin izleri nefretle silindi.

11 Nis 2021: Arnavutluk komünistlerinin, devriminin ve sosyalizminin önderi, Stalin’in sadık öğrencisi, Marksizm-Leninizmin ortodoks izleyicisi Enver Hoca, 1985’te bugün öldü. Saygıyla anıyoruz.

5 Nis 2021: Ancak bu konjonktürün önemi, Gare bozgunundan bu yana süren eğilimi bir kez daha göstermesindedir. Düzen muhalefeti, Baş Düşmanın uyduruk demokrasi çadırına üşüşmeyi bir kez daha reddetmiştir.

5 Nis 2021: Emekli devletlunun girişimi, kurumsallığı şöyle böyle oturmuş burjuva devletini bir muz cumhuriyeti kurumsallığına yuvarlama cüretine bürokrasinin direnişidir.

5 Nis 2021: Emekli amiraller bildirisi ve birkaç gün önceki emekli diplomatlar bildirisi, devletin kurumsal karakterini, bu karakterle yoğrulmuş seçkinlerin cephe gerisinden savunma çabaları olarak değerlendirilebilir. #AmirallerBildirisi #montroebildirisi

31 Mar 2021: Devlet Bahçeli, “HDP’yi kapatmayacak bir Anayasa Mahkemesi de kapatılmalıdır” demiş. Türkiye’de ‘alaturka demokrasi’nin alanını bu sözün sonucu tayin ediyor. AYM gibi rahatsız edici varlıklar, ‘alaturka demokrasi’nin kısmi alametleridir. #AnayasaMahkemesi #hdpkapatılamaz

30 Mar 2021: “… ve onu mutfağa ve çocuk odasına zincirliyor ve emeğini barbarca verimsiz, önemsiz, aptallaştırıcı ve sinir bozucu angaryaya harcamaya mahkûm ediyor.” (Lenin)

30 Mar 2021: “Kadın, kendisini özgürleştiren tüm yasalara rağmen bir ev kölesi olarak kalmayı sürdürüyor; çünkü, önemsiz ev işleri onu eziyor, boğuyor, aptallaştırıyor ve alçaltıyor…”

30 Mar 2021: “Lenin, Ekim devriminden sonra kadınların kurtuluşu için yaptıklarını anlatırken, Sovyet iktidarının yaptığı tüm yasal düzenlemelere rağmen kadının ev kölesi olarak kalmaktan kurtulamadığını söylüyordu.”

30 Mar 2021: “Böylesi bir analiz yapanların, niyetleri ne olursa olsun, sömürülen emekçi kadınları, kendilerini “ezen ve sömüren” eşlerine (ve hattâ çocuklarına) karşı bir savaşıma çağırmaları gerekir.”

30 Mar 2021: “Bu yoldaşlar, gerçek bir olgu olan erkek baskısının, egemen sınıfların, kendi devletleri aracılığıyla sömürülen sınıflara uyguladıkları siyasal zorla aynı nitelikte olduğunu ileri sürerken inandırıcı olmaktan çıkıyorlar.”

30 Mar 2021: “Bu hatalı anlayışlar, öndegelen Marksistlerin ‘kadının evin proleteri, erkeğin evin burjuvası’ olduğu gibi allegorik olarak kullandıkları bazı anlatımların sözcük anlamları temelinde algılanmasına ve sokaktaki adamın yapabileceği tarzda yorumlanmasına dayanmaktadır.”

30 Mar 2021: “Temel hata, kadın ile erkek arasında -sömürücü sınıflarla onların ezdiği, sömürdüğü emekçi sınıflar arasında olduğu gibi- uzlaşmaz bir çelişme olduğu örtük sonucuna ulaşılmasıdır.”

30 Mar 2021: “Belli bir yöndeki oportünist eğilimlerin, tersi yöndeki oportünist eğilimleri beslemesi ve güçlendirmesini sağlayan yasa, bu alanda da işlemekte ve tutucu ve ataerkil tavırlara karşı tepkinin de sonucu olarak kadın sorununda anti-Marksist bir konuma sürüklenilmektedir.”

30 Mar 2021: “12 Eylül darbesinden sonra tasfiyecilik batağına sürüklenmiş olmamızın da kanıtladığı gibi, bizi burjuva ideolojisinin ve revizyonizmin etkilerine fazlasıyla açık kılan bir ideolojik uzlaşma geleneğimiz var.”

30 Mar 2021: Kürsü yazısı: “Kadın Sorununda Yanlış Yönelimler” Yazan: Garbis Altınoğlu

30 Mar 2021: “12 Eylül darbesinden sonra tasfiyecilik batağına sürüklenmiş olmamızın da kanıtladığı gibi, bizi burjuva ideolojisinin ve revizyonizmin etkilerine fazlasıyla açık kılan bir ideolojik uzlaşma geleneğimiz var.”

30 Mar 2021: “Belli bir yöndeki oportünist eğilimlerin, tersi yöndeki oportünist eğilimleri beslemesi ve güçlendirmesini sağlayan yasa, bu alanda da işlemekte ve tutucu ve ataerkil tavırlara karşı tepkinin de sonucu olarak kadın sorununda anti-Marksist bir konuma sürüklenilmektedir.”

30 Mar 2021: “Onlar” övünçle öldüler ve arkalarında, yaşayanların ruhunda, devrim zamanı enerjik ve tutkulu bir eylemin en büyük uyarıcılarından biri olan bir öç alma isteği bıraktılar. (Engels’in Almanya’da Devrim ve Karşı-Devrim’inden)

30 Mar 2021: Sert bir çarpışmadan sonraki bir yenilginin devrimci önemi, kolayca kazanılan bir zafere denktir.

30 Mar 2021: THKP ve THKO’nun Kızıldere şehitleri, Türkiye devrimci hareketine, daha başlangıcında, iki politik ilke armağan ettiler: Devrim için dayanışmak. Ölmek ama teslim olmamak.

30 Mar 2021: Türkiye devriminin atılgan bir öncüsü Mahir Çayan ve yoldaşları, 30 Mart 1972’de Tokat’ın Kızıldere köyünde devlet güçlerince kuşatıldılar. Teslim olmadılar ve devrim davası için şehit düştüler.

30 Mar 2021: Türkiye devriminin Kızıldere şehitlerini saygıyla anıyoruz. Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Ertan Saruhan, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy. #KIZILDERE

29 Mar 2021: “…ve tüm ağırlık olarak, sadece şu ya da bu yurttaşın güvene değer olmadığının bilgisinden başka bir şeyi bulunmayan bir siyasal partinin geleceği ne kadar içler acısıdır!”

29 Mar 2021: “…Bu yanıt, duruma göre, doğru ya da yanlış olabilir; ama hiçbir durumda hiçbir şeyi açıklamaz ve ‘halk’ın nasıl olup da kendisine böyle ihanet ettirdiğinin anlaşılmasını bile sağlamaz…”

29 Mar 2021: “Karşı-devrimin başarı nedenlerini aradığımız zaman, her yerden filanca bay ya da falanca yurttaşın halka ‘ihanet’ ettiği hazır yanıtını alırsınız…”

29 Mar 2021: Engels, yoldaşı Marx’ın adına bir gazeteye yazdığı ve “Almanya’da Devrim ve Karşı-Devrim” başlığı verilen yazılarında devrimin bir Marksist bakımından nasıl ele alınması gerektiğinin derslerini verdi:

29 Mar 2021: “…ve birçok ödlekliğe karşın, harekat boyunca çarpışmalar sırasında ödlekçe davranan bir düzine bile insan görmedim. Tam tersine ‘cesur aptallık’ vardı.”

29 Mar 2021: “Ve keşfettim ki, en çok övülen amansızca saldırı cesareti, insanın sahip olabileceği en yaygın nitelik. Vızır vızır geçen kurşunlar pek de önemli değil…”

29 Mar 2021: Engels, 1848-49 Alman devriminde cephede elde silah savaştı. Jenny Marx’a yazdığı mektupta (25 Temmuz 1849), kurşuna karşı nasıl kurşun atarak ilerlediklerini anlattı:

24 Mar 2021: 12 Eylül yıllarının yiğit devrimcisi Gökhan Harmandalıoğlu, 18 Mart’ta öldü. Mücadeleci yaşamını saygıyla selamlıyoruz. Harmandalıoğlu anısına Kızıl Bayrak’ta yayınlanan yazıyı öneriyoruz. https://kizilbayrak48.net/ana-sayfa/kizil-bayrak-yazilari/guncel/gokhan-harmandalioglunun-anisina

21 Mar 2021: Devletin newrozu sivil bir halk günü haline getirme çabası, hatta Türklere mal etme girişiminin hiçbir karşılığı olmayacaktır. Newroz, bugün Kürt mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

21 Mar 2021: Newroz piroz be! Newroz kutlu olsun! Bölge halklarının folklorik bir gününü tarihsel bir destanla özdeşleştirerek bugünkü mücadelenin politik bir meşalesi haline getiren Kürt Halkına selam olsun. #NewrozPirozBe #Newroz2021

20 Mar 2021: Merkez Bankasında kaçıncı düzensiz operasyon. Devletin başındaki şahıs, ekonomik ve toplumsal zorunluluklarının nesnel çatışmasını toparlayamıyor bir türlü. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. #MerkezBankası

18 Mar 2021: Emperyalistler ve kahyalarının savaşı ile Türklerin 1919’da başlayan kurtuluş savaşı arasında süreklilik göreceli, kesinti asıldır. Türkler, Kurtuluş Savaşında savunmuşlardır vatanlarını.

18 Mar 2021: Emperyalistler arası kapışmada yancılığa soyunan Osmanlı’nın savaşının, halk çocuklarının ölümü dışında bir değeri yoktur. #18Mart

18 Mar 2021: Çanakkale bir vatan savunması değil, emperyalist Almanya’ya Lenin’in deyişiyle “kahyalık yapan” ve ordusunu bu ülkenin emrine veren Osmanlı devletinin bir savaşıdır. #18Mart

17 Mar 2021: Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulunda okunacak mahkûmiyet kararına karşı fiili direniş kararıyla Devletlûyu huzursuz etmeyi sürdürüyor. Bu kararlı tutum karşısında devletin gücü bizatihi devletin elini kolunu bağlayan bir işlev görüyor. #GergerlioğluYalnızDeğildir

17 Mar 2021: Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazen tek bir kişinin bile ülkesel etkiler yaratabileceğinin örneğidir. Uygun bir yerde konumlandı, sebatla yoğunlaştı ve toplumun bazı kesimleriyle karşılaştığı kritik noktalarda vurarak “Leviathan”ın rahatını bozdu. @gergerliogluof

16 Mar 2021: “‘Belli başlı kuruluşları söküp atmak’ mı? Budalalık! Bunun yerine ne kuracaksın? Bilmiyorsun. Bunları söküp atmayacaksın, bunları temizleyeceksin, tedavi edeceksin, gerekirse bunları on defa tedavi edeceksin, temizleyeceksin. Ve umutsuzluğa düşmeyeceksin.”

16 Mar 2021: “Bürokratlar gözü açık kişilerdir, aralarındaki haytaların çoğu pek kurnazdır. Bunları, düpedüz, çıplak elle yakalamak imkansız. Savaş sanatının bütün ilkelerine uygun olarak ‘düşman’ı çembere aldın mı?”

16 Mar 2021: “Bürokratlar ile 2-3 defa mücadele etmeye çalıştığını ve her seferinde yenildiğini söyleyerek bir tedavi sürecini bir yana itmek saflıktır. 2-3 defa değil, 20-30 defa denemelisin; teşebbüslerini tekrarla, her şeye yeniden başla.”

16 Mar 2021: “Bu çeşitten bir ülseri ‘çıkartıp atmak’ imkansızdır. Bu ülser ancak tedavi edilebilir. Bu vakada ameliyat abestir, imkansızdır; ancak yavaş bir tedavi… Gerisi, ya şarlatanlık ya saflıktır.”

16 Mar 2021: “Çarı kapı dışarı edebilirsin, toprak ağalarını kapı dışarı edebilirsin, kapitalistleri kapı dışarı edebilirsin. Biz bunları hep yaptık. Ama köylü bir ülkede bürokrasiyi ‘kapı dışarı’ edemezsin; ‘yeryüzünden silip atamazsın’. Onu ancak ağır ve inatçı bir gayretle azaltabilirsin.”

16 Mar 2021: Lenin, sosyalist iktidarda bürokrasiyle mücadelenin yolu ve tarzıyla ilgili yazıyor. (16 Mayıs 1921) Ama aslında politik mücadelenin doğasına ilişkin olarak anlaşılmalıdır sözleri. İşte Leninizmin politik yönergesi:

14 Mar 2021: Geçmiş güzel günlerin anısıyla avunanlar değil, yarına egemen olmak için uğraşan Marksistler olacağız. Düşmanlarımız, Marksizmin kudretini içinde bulunduğumuz yüzyılın mücadeleleri içinde de görecek. Selam olsun Karl Marx’a… #KarlMarx

14 Mar 2021: Geçmişteki zaferlerimiz tesadüflerden kaynaklanmamıştı. Marksizmin bize verdiği “akıl, yürek ve bilek gücü”yle koparıp almıştık tarihten hakkımızı. Yarınki zaferlerimiz de hoş rastlantıların eseri olmayacak, konjonktürlere ölümüne gireceğiz ve egemen olacağız.

14 Mar 2021: Marksizm bilimsel ve felsefi olarak öldürülemeyeceğini gören düşmanları onun politik ölümünden emin olmak istiyor. Ezilenlerin safları da Marksizmin politik ölümüne inançla dalgalanıyor bugün.

14 Mar 2021: Marksizm geçen yüzyılın teorik ve pratik olarak aşılmaz ufku oldu. Ama artık salasının okunduğunu, çanının çalındığını söylüyorlar coşkuyla. İzleyicilerinin her başarısızlığını Marx için şevkle kazdıkları mezarların başında bekliyorlar.

14 Mar 2021: Marx’ı yerin yedi kat dibine gömmeye çok heveslendiler. Ama o, 20. yüzyılda ezilenlerin her zaferinde yeniden egemen oldu yaşama. Dünyanın egemenlerinin kabusu oldu sürekli olarak. #KarlMarx

14 Mar 2021: Marx’ın akıllı düşmanları ve darkafalı izleyicileri, onun bütünsel yapıtının tek bir bileşenini almaya yöneldi sürekli olarak. Marksizmin tek bir bileşene indirgenmesi onun evcilleştirilmesi ya da kolayca alt edilmesi anlamına gelir.

14 Mar 2021: Marx’ın eserinde işçilerin ve ezilenlerin öncüleri sadece devrimci bir politika, sadece bilimsel bir yaklaşım ya da materyalist felsefe bulmadılar. Marksizm, ezilenlere tarihte ilk kez “bilim-felsefe-politika”dan oluşan bir bütünlük verdi.

14 Mar 2021: Karl Marx, 1883’te bugün öldü. Engels’in katkısıyla, zor beğenen ve huysuz bilinen dahi bir adamın 40 yılı bulan çetin çalışmasından insan toplumlarının 20. yüzyılına damga vurmuş Marksizm çıktı. Büyük öğretmenimizi saygıyla anıyoruz. #KarlMarx

12 Mar 2021: Devleti, düşman olarak Alevileri gösterme avantajından mahrum bırakmak ve devletin düşmanlarını çeşitlendirmektir aslolan. Gazi Direnişinin 22 şehidini saygıyla anıyoruz.

12 Mar 2021: Devlet, devrimcilerin başlıca toplumsal karşılığını Alevilerde görüyordu. Düşman saldırdı ama karşısında çil yavrusu gibi dağılmak yerine devrimcilerle birlikte direnişe geçen Gazi ve Ümraniye halkını buldu. Düşman o gün başaramadı ama vazgeçmedi.

12 Mar 2021: 12 Mart 1995’te başlayan Gazi Katliamı ve Direnişi, devletin devrimcileri ezmeye dönük hamlelerinden biri ve ona verilen karşılıktı. Gazi Mahallesi devrimcilerin yoğunlaştığı ve geliştiği bir yerdi ve devlet tehlikenin farkında olduğunu bir kez daha gösterdi. #GaziKatliamı

12 Mar 2021: 71 devrimciliğinin itilimiyle tarih sahnesine çıkan Kürdistan Özgürlük Hareketi, Türkiye devrimci hareketinin bu döngüsünden çıkmayı başardı. Bu hareket, uzun devrimci yürüyüşünü kudretle sürdürüyor.

12 Mar 2021: Devrimciler 12 Mart darbesini “cephe”de karşıladı. Bu, sonraki yıllar için bir mücadele gerekçesi oldu. 12 Mart 71’den bu yana yarım yüzyıl boyunca, Türkiye’de “devrimci olmayan dönemde devrimcilik” yapılmaktadır. Değerimiz ve sorunumuz budur.

12 Mar 2021: 12 Mart darbesinin karşısında, “71 devrimcileri” vardı. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya adında simgelenen bir avuç gencin yeni tür solculuğunu, yani devrimciliği, sonraki yarım yüzyıl boyunca bir türlü yok edemeycekti Türkiye devleti.

12 Mar 2021: 12 Mart askeri darbesi, devletin devrimcilere yönelik ilk toplu konum alışıydı. Devlet, gelişen kitlesel harekete önderlik etmek için atak halindeki devrimcilerle ilk kez karşılaşmıştı ve onları başlangıçta ezmenin kendi varlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. #12Mart1971

10 Mar 2021: 5- Günün ana ulusal sorunlarını ele almak için geniş kapsamlı bir program 6- Çarlık Rusya’sında dvoriantsvo’nun (Çarlık altındaki aristokrasi sınıfının) oynadığı rolu oynayan geniş bir politik sınıf 7- Merkezi vlast’ın iradesini tüm ülkeye iletebilecek bir idari aygıt”

10 Mar 2021: 1- İçsel meşruiyet olarak tanımlanabilecek bir misyon anlayışı 2- ‘Dışsal meşruiyet’ olarak tanımlanabilecek, makul ve sadakat uyandırıcı bir meşruiyet iddiası 3- Baskı araçları üzerinde kontrol 4- Rakipleri eleme kabiliyeti

8 Mar 2021: Kadın hareketi bugün, gerek toplumsal alandaki egemen ataerki gerekse siyasal alana egemen ataerkil devlet ile mücadelede ikili bir işlev görmektedir ve bu işlevlerden birisinin diğerine indirgenmesi onun biricikliğinin iptali anlamına gelecektir. #8MarttaTaksimdeyim #8M2021

8 Mar 2021: Türkiye’de kadın hareketi ivmesi ve genişlemesi ile toplumsal mücadelenin başlıca bir götürücüsü haline gelmiştir. AKP içindeki kadınlara kadar uzanan bir etki gücüyle yalnız toplumu çapraz kesmekle kalmayıp iktidar blokunda da gedik açabilen bir politik işleve sahiptir.

8 Mar 2021: Feminizmin ataerki eleştirisini edinmeye, ama onun içkinleşmiş bireyciliği ve örgütlülük direnci gibi liberal yönleriyle mücadele etmeye en uygun teorik-politik yapı Marksizmdir. Ön koşul, Marksizmin tarihsel devrimci diyalektiğinin işlemesidir. #8M2021 #8MarttaTaksimdeyim #FeministGeceYürüyüşü

8 Mar 2021: Kapitalizm eleştirisiyle ve işçi sınıfı ideolojisi olmakla sınırlanmış bir Marksizmin, kadın hareketinin dinamikleriyle etkileşme, onu karşılama, onu edinme ve onun potansiyellerini kapsama olanağı ve ufku yoktur. #8M2021 #8MarttaTaksimdeyim #FeministGeceYürüyüşü

8 Mar 2021: Bugün kadın mücadelesi, dünya ölçeğindeki muhalefet hareketinin en diri bileşenidir. Bu, kadın hareketinin yol açıcı ama kuşkusuz sorunlar da barındıran boyutlarına büyük bir ciddiyetle yaklaşmayı zorunlu kılıyor. #8M2021 #8MarttaTaksimdeyim #FeministGeceYürüyüşü

8 Mar 2021: Ataerkiye karşı mücadelenin, devlete ve kapitalizme karşı mücadeleden ibaret olmadığı ya da ondan başlamadığı tezi, etkisi yarım yüzyıldır ivmeyle artmakta olan feminizmin katkısıdır. #8M2021 #8MarttaTaksimdeyim #FeministGeceYürüyüşü

8 Mar 2021: 8 Mart’ın tarihsel kökeni ile güncel niteliği arasında oluşan ayrım tanınmalıdır. Bugün 8 Mart’ın, işçi olduğu için değil özgül olarak kadın olduğu için ezilen kadınların mücadele günü olma boyutu öne çıkmıştır. #8M2021 #8MarttaTaksimdeyim

8 Mar 2021: 8 Mart, işçi ve sosyalist kadınların mücadelesiyle tarihe mal oldu. Ancak geçen yüzyıl ve içinde bulunduğumuz yılların uzun ve çapraşık mücadele deneyimi 8 Mart’ın kapsamını genişletti. #8M2021 #8MarttaTaksimdeyim

8 Mar 2021: Kadınların ataerkiye, devlete ve ezen-ezilen ilişkisi içindeki toplumsal yapılara karşı mücadele günü 8 Mart kutlu olsun! Bu günü yaratan işçi ve sosyalist kadınlara selam olsun. #8M2021 #8MarttaTaksimdeyim

7 Mar 2021: “Marksist bir konum sahibi olmak, bir konu hakkında yapılan bir önermeye karşı ‘Marx-Engels ya da Lenin bu konuda Marksist bir tutum takınmamıştır’ biçiminde bir pozisyon belirleyebilecek, teorik bir iç tutarlılığa, özgüvene ve ferahlığa sahip olabilmektir.”

7 Mar 2021: “Bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde etkili olan bir-iki Maocu hareket dışında dünya ölçeğinde Marksist/devrimci nitelikleri haiz bir yapı yoktur. PKK dışında etkili bir devrimci-ulusal kurtuluş mücadelesi yürüten bir hareket de yoktur.”

7 Mar 2021: “Marksizm, dünya tarihinde ilk kez, ezilenlerin kurucu bir unsur olma konumunu bilimsel olarak da tanımıştı. Bu durum Marksizmi ister diğer devrimcilik biçimlerinden, isterse de dost ya da düşman düşünce biçimlerinden ayıran en önemli özelliktir.”

7 Mar 2021: “Marksizm yaklaşık bir yüzyıl boyunca yeryüzünde yaşayan ezilenlerin bayrağı oldu. Dünyanın büyük bir kısmına hükmetti. İktidarlar kurdu; iktidar olamadığı yerlerde ise ezilenleri güçlü bir biçimde kendi bayrağı altında toplamayı başardı.”

7 Mar 2021: Kürsü yazısı: “İdeolojik yerelleşme; hangi Marksizmin hangi düzeyde edinimi?” Yazan: Doğan Kaya / Özge Şahan

5 Mar 2021: Stalin; devrimden önce, devrim yıllarında ve iktidar döneminde komünist olmayı bildi. Stalin’in Lenin’den devraldığı pratik, bize, muhaliflikle yetinen komünizm ufkunun darlığını ve bir ülkeyi yönetme sorumluluğunu alabilme kudretini gösterdi. Daha azı yok artık Marksizm için…

5 Mar 2021: Stalin; devrim öncesi Bolşevik Partinin gözüpek kamulaştırıcısı, örgütçüsü, ajitatörü, teorisyeniydi. Hapisler, işkenceler ve sürgünlerle geçen bir militanlık yaşamı oldu. Öldüğü zaman bir dünya devletinin komünist lideriydi.

5 Mar 2021: 1953’de bugün kaybettiğimiz büyük Marksist-Leninist Stalin’i saygıyla anıyoruz. Kafkasya’da mücadele ederken adı “boyun eğmez” anlamına gelen “Koba”ydı; Rusya sathında “çelik adam” anlamına gelen Stalin adıyla anılıyordu.

4 Mar 2021: “1974’te Perinçek şöyle diyordu: ‘Halkın ve millî burjuvazinin muhalefetini ezen Talât, Enver ve Cemal Paşalar yönetimindeki feodal-komprador İttihat ve Terakki diktatörlüğü, Alman emperyalistleriyle birlikte ülkemizi Birinci Dünya Savaşı’na soktu.’”

4 Mar 2021: “Perinçek’in, bir yandan Kemalizmin şampiyonluğunu yaparken, bir yandan da Alman emperyalizminin uşağı Talât Paşa’yı ‘vatan savunmamızın seçkin önderlerinden’ biri olarak nitelemesi, onun siyasal sahtekârlığını ve pro-emperyalist karakterini bir kez daha ele veriyor.”

4 Mar 2021: “Mustafa Kemal 1917’de şöyle diyordu: ‘Almanların bizi sömürge biçimine sokmak ve memleketimizin bütün kaynaklarını kendi ellerine almak politikasına karşıyım ve devlet ileri gelenlerinin bu hususta hiç olmazsa Bulgarlar kadar bağımsız ve kıskanç olmalarını gerekli görürüm.’”

4 Mar 2021: “Mustafa Kemal, ikiyüzlü ve tutarsız bir biçimde de olsa, Ermeni halkına karşı bir insanlık suçu işlendiğini kabul ediyor, ama bunun sorumluluğunun İttihat ve Terakki çetesine ait olduğunu belirtiyordu.”

4 Mar 2021: Türk Kurtuluş Savaşı, 1919’da mı 1914’te mi başladı? Garbis Altınoğlu, son yıllarda yeniden alevlenen bu tartışmada alınması gereken komünist tutumu, Perinçek’in her seferinde yeniden yazdığı Türk ulusal tarihi bağlamında ele alıyor.

4 Mar 2021: Kürsü yazısı: “Talât Paşa Harekâtı: Bir Doğu Perinçek Klasiği” Yazan: Garbis Altınoğlu Altınoğlu, Doğu Perinçek’in Türkiye tarihiyle ilgili döneme göre değişen görüşlerini somut bir olay bağlamında tutarlı Marksist-Leninist disipliniyle teşhir ediyor.

3 Mar 2021: HDP’nin devrimci bileşenleri bu gerçeği gören bir konum almak durumundadır. Bugün Türkiye’nin devrimcileri “düzen politikası” ya da geniş anlamda “reformlar politikası” güdecek halde değildir. Ama HDP bu yolda hareket etmelidir.

3 Mar 2021: HDP’nin düzen politikası güden, gütmesi gereken ağırlıklı bir yönü vardır. Bunun aksini düşünmek ve HDP’ye bunun kategorik olarak dışında bir misyon atfetmek gerçek dışıdır.

3 Mar 2021: Bugün düzen politikasının nabzı, her gün uyduruk demokrasi projeleri açıklamak durumunda kalan “diktatörlük cephesi” ile yavaş ve sancılı bir şekillenme yaşayan “alaturka demokrasi cephesi” arasında atıyor. Bizce, HDP, belli belirsiz bu oluşumu gözetmelidir.

3 Mar 2021: Bugünkü konjonktürün dinamiği, İyi Parti ve Saadet Partisinden CHP’ye ve oradan HDP’ye kadar uzanan epeyi geniş bir yelpazenin şu ya da bu şekilde ilişkilenmesindedir. Bunun, bir “alaturka demokrasi cephesi” boyutu olduğu gözden kaçırılamaz.

3 Mar 2021: “Baş düşman” Gare Operasyonunda ne yaparsa yapsın yenildi. Yenilgi sahipsiz ve kudretsizdir. Yenilgiyi baş düşmanın bloku dışında hiç kimse üstlenmek istemedi ve Tayyip Erdoğan, gayet avantajla kullandığı “Kürt sopası”nın işlevsiz kaldığını gördü.

3 Mar 2021: Oysa daha birkaç yıl önce, “Solcu” CHP’nin genel başkanı, 2016’da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, “Anayasa’ya aykırı ama evet diyeceğiz” demişti. Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sopası” karşısında bile bile hizaya geçmişlerdi.

3 Mar 2021: “Sağcı” İyi Partinin genel başkanı, bugün, fezlekelerle ilgili olarak “Bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz” diyor. Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sopası” işe yaramıyor. “Asena” diye anılan Meral Akşener, “milli şemsiye”ye girmiyor en azından. #MeralAkşener @HDPgenelmerkezi

28 Şub 2021: HDP’yi HDP yapan birtakım temel nitelikler vardır. Bileşenlerinin bir kısmı HDP’ye olmadık birtakım misyonlar yüklemektedir. Yanlış yapan HDP değildir; yanlış yapan HDP’nin Erbakan anmasına karşı çıkan bileşenlerdir.

28 Şub 2021: “Dün anılan Necmettin Erbakan” ile geçmiş onyıllarda yaşamış olan Erbakan aynı politik varlık değildir. Dünkü anma; kim olduğu malum “baş düşman”dan ayrı bir tutumu, anlayışı, ideolojiyi ve olabildiği kadarıyla dini temsil ediyordu.

28 Şub 2021: Oysa ağır bir tarihsel ve politik yanılgı yatmaktadır bu zihniyette. Tayyip Erdoğan’ı İslamcı saymak onu ideolojik bir varlık payesiyle onurlandırmaktır. Karamolllaoğlu ise İslamcıdır.

28 Şub 2021: Erbakan anmasına katılıma karşı çıkışın öteki gerekçesi ideolojiktir. Bunlara göre İslam özünden gerici bir ideolojidir; Tayyip Erdoğan’ı da Karamollaoğlu’nu da gerici yapan İslamdır.

28 Şub 2021: Erbakan anmasında buluşanlar muhtemel “alaturka demokrasi cephesi”nin bileşenleridir ve HDP, “diktatörlüğe karşı burjuva demokrasisi” demiş olmaktadır böylece.

28 Şub 2021: Erbakan anmasına katılıma karşı çıkanların, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü HDP’nin “Tayyipgil demokrasi” cephesinde yer almasına ses çıkardıklarını duyan olmuş muydu? Asıl yanlışı orada yapmıştı HDP.

28 Şub 2021: HDP, İstanbul yerel seçimlerinde “alaturka da olsa demokrasi” tarafını destekleyerek kendi konumundan uygun bir tutum almıştı. Buna karşı kıyamet koparmamıştı Erbakan anmasına karşı çıkanlar.

28 Şub 2021: HDP’nin bileşeni olan ve ona “sadece devrimci demokratlarla birlikte ol” diyenlerin HDP’nin misyonunu ta başından beri anlamadığını hep söyleyegeldik.

28 Şub 2021: HDP, bir ayağı “devrimci demokrasi”de öteki ayağı “burjuva demokrasisi”nde olan yegane politik varlıktır Türkiye’de. Onu sadece devrimci demokrasi cephesinde sayanlar ne Kürdistan Hareketinin ufkunu anlayabilir, ne de ülkesel politik varlık olmanın mantığını…

28 Şub 2021: HDP’nin Erbakan anmasına katılması tepkiyle karşılandı bazı çevrelerde. HDP eğer HDP ise gayet uygun bir tutum almıştır katılmakla. Karşı çıkanlar, biri “politik” öteki “ideolojik” iki yanlışa yaslanıyor. @HDPgenelmerkezi

26 Şub 2021: “İşçilerin kendileri işi bırakıp profesyonel yazın adamları olduklarında her zaman ‘teorik’ zarara yol açarlar. Sözümona ‘bilgili’ kasta mensup kafası-karışıklara katılmaya her zaman hazırdırlar.” (Marx, 1877)

26 Şub 2021: “Partimizde küflü bir ruh kendini hissettiriyor. Bu, sosyalizme ‘üstün idealistçe’ bir yönelim vermek isteyen, yani sosyalizmin materyalist temelinin yerine tanrıçaları adalet, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik olan bir modern söylence koymak isteyenlerle uzlaşıya yol açtı.” (Marx)

21 Şub 2021: “Zihinlerimize gardiyan sokulmasını, evlerimizin kablosuz ağ ile denetlenen sanal hapishanelere dönüşmesini, köle-sahip ilişkisini andıran ve tecavüzcülere layık görülen elektronik kelepçeyi kabul etmemeliyiz!”

21 Şub 2021: “Bizler Halkevleri’nin ilerici ve halkçı tavrını 1970’lere dayandırırdık. Ama gördük ki dostlarımız, geçmişlerini 1932 yılına, yani CHP iktidarının nasyonal sosyalist anlayışa göre halkı dizayn etmek için kullandığı bir aparat olan Halkevleri’nin kuruluşuna dayandırıyorlar.”

21 Şub 2021: “Eylemler başlıyor, birkaç saat, gün veya hafta sürüyor, bu kısa zaman zarfında bütün sosyalistler AKP’nin sıkıştığını, yönetemediğini ve sonunun geldiğini ilan ediyor! Sonunda eylem devlet güçlerince bastırılıyor. Bir başka hülya için bekleme süresi başlıyor.”

21 Şub 2021: “Ayaklananların zihninde bir örgütmüşçesine ‘örgütsüzlük’ yatıyor. Ayaklananlar örgütsüzdür ve bir örgüt ısrarıyla ‘birey’i öne çıkarmaktadır. Bu fikriyatın ideolojik hegemonyasını kurma görevini de büyük ölçüde ekoloji, kadın ve LGBTİ mücadelesi üstleniyor.”

21 Şub 2021: “Türkiye’de devrimci örgütlerin oldukça güçsüz olduğu bir dönemdeyiz. Yalın bir gerçek olarak, sosyalist örgütlerde oldukça az sayıda kişi var ve bu örgütlerin kitle tabanı olarak görülen mahalle-kampüs-semt-okul gibi yerler de ciddi bir erime içinde.”

21 Şub 2021: “Genel ayaklanmalara ve kendiliğinden hareketlere katılmalı; ama temelsizce yönlendirme heyecanına kapılmadan ideolojik hegemonyayı genişletmeliyiz. Bu nedenle genel geçer köşesiz teorilerden çok teoriyi ve pratik politikayı ince ince işlemeli ve ayrıntıları önemsemeliyiz.”

21 Şub 2021: Kürsü yazısı: İftira! Yazan: Ali Tekin

21 Şub 2021: “TKP, Hikmet Kıvılcımlı’nın Yol çalışmasına başlamasından önce, örneğin 1930’daki Ağrı İsyanı sırasında, ilkesel ele alış bakımından, Kürt sorununda doğru bir bakış açısı ortaya koymuştur ve bu belgelidir. Aynı şey Kemalizm konusunda çok daha açık bir gerçektir.”

21 Şub 2021: Yol çalışmasını 1930’larda kaleme almak Kıvılcımlı’nın erdemi ve onuru, fakat yaşadığı sürece yeni devrimci kuşaklardan saklamak ise kusuru, daha da ötesi, tarih önünde ağır sorumluluğudur. Çalışmayı kaleme almış olmanın onurunu da ağır biçimde gölgeleyen bir sorumluluktur bu.”

21 Şub 2021: “Kırk yıllık siyasal yaşamı boyunca doğru dürüst kongre bile toplayamayan, dolayısıyla herhangi bir toplu muhasebe de yapamayan bir partinin tarihinin büyük ölçüde karanlıkta kalması bir bakıma şaşırtıcı da değildir.”

21 Şub 2021: H. Fırat; “Tarihsel TKP” üzerine yazılarını sürdürüyor. Mihri Belli ile Hikmet Kıvılcımlı üzerine yoğunlaştığı bu bölümde sağlam bir değerlendirme yapan H. Fırat’ın çalışması izlenmelidir. https://kizilbayrak48.net/ana-sayfa/degerlendirmeler/guncel/tarihsel-tkp-saklanan-tarih-h-firat

19 Şub 2021: Paris katliamını yapan devlet ile bugünkü devlet tamamen aynıydı. Tek yol, “baş düşman”a karşı sarsılmaz politik bakış ve güç elverdiğinde mücadeledir.

19 Şub 2021: Devlet bazı tarihsel dönemlerde, özellikle devrimci hareketlerin zorlamasıyla çatırdayabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, 1990’ların başında Kürdistan Hareketinin etkisiyle bu türden bir kriz yaşadı.

19 Şub 2021: Devleti anlamak için tarihsel sırların ifşasına gerek yoktur. Gerekli olan tek şey, sağlam devrimci konumlanmadır.

19 Şub 2021: İsmail Hakkı Pekin’in Paris katliamını ağzından kaçırmasına şaşıranlara bir kez daha söylemek zorunlu: Devlet tek bir politik iradedir. Karanlık kötülerin oluşturduğu “Derin devlet” diye bir şey yoktur.

3 Şub 2021: “Bu taraftakiler”in diniyle “karşı taraftakiler”in dini aynı din değildir ve olmamalıdır. Bu iki din arasında bir ortaklık arayışı kendini egemene teslim etmektir. “Devlete karşı İslam” saygımızın, düşman ise fiziksel varlığı ve ilan ettiği inançla birlikte kahretmenin konusudur.

2 Şub 2021: Boğaziçi direnişi tüm Kadıköy’e taşarak saatler boyu dirençle sürdü. Gözaltılarla, polis saldırılarıyla, ev baskınlarıyla, tutuklamalarla boyun eğdirilemeyen direnişin takipçisi olmak bugünün sorumluluğudur. #AsağıyaBakmayacağız #BogaziciDireniyor #BogaziciSusmayacak

1 Şub 2021: Türkiye tarihinin demokrasi nabzı şu anda Boğaziçi’nde atıyor. Burjuva demokrasisi ile devrimci demokrasi, öğrencisi ve akademisyeniyle Boğaziçi Üniversitesi adındaki kurumda somutlanıyor. #asağıbakmıyoruz #BogaziciSusmayacak #BogaziciAblukada

1 Şub 2021: Boğaziçililer vasatın ve zulmün iktidarının had bildirmesini kabullenmiyor; kendileri had bildiriyor. #BogaziciAblukada #BogaziciSusmayacak #AsagıyaBakmayacagız

1 Şub 2021: Boğaziçindeki direniş, ilk andan itibaren tipik üniversite siyasetinin ötesinde; LGBTİ+, kadın ve üniversite siyasetini harmanlayarak iktidara yönelten aktif ve direngen tek güncel siyaset olma niteliği taşıyor bir süredir. Yollarından dönmeyen Boğaziçililere selam olsun!

1 Şub 2021: Tayyip, hakimiyetine halel getirmemek için tüm gücüyle Boğaziçililere saldırırken Boğaziçililer de tüm güçleriyle direnişte. #bundansonrasıbizde #BogaziciAblukada #BogaziciSusmayacak

30 Oca 2021: Devlet ve paradan başka hiçbir kutsalı olmayanlar mı manevi değer savunusu yapacak? Boğaziçi öğrencileri özgürlük değerleri için mücadele dersi veriyor. #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır

29 Oca 2021: Ayhan Bilgen; saldırı altındaki HDP’den olmadığını her geçen gün artırdığı bir sesle söyleme ihtiyacını neden duyuyor? Sesini kimlere ulaştırmak istiyor? Ayhan Bilgen, bu koşullarda ettiği sözün nereye ulaşacağını bilmeyecek biri midir?

29 Oca 2021: Devletle birlikte HDP’ye saldırıyor. Ayhan Bilgen’in, devletin günlük saldırı hedefi haline gelmiş olan, binaları önüne devlet tarafından güruhların yığıldığı, binlerce üyesi tutsak edilmiş, teşkilatının çalışamaz hale gelmesi için her şeyin yapıldığı HDP ile derdi ne olabilir?

29 Oca 2021: Bu hazin öyküde ne kuruluşun çetin zorluklarıyla cebelleşen Bolşeviklerin bir hatası vardır ne de tehlikeli gördüğü bir grubu imha eden Kemalistlerin… Hata sadece ve sadece Mustafa Suphi ve yoldaşlarına aittir.

29 Oca 2021: Mustafa Suphi ve yoldaşları, kendilerini hangi gerekçeyle başka bir gücün iradesine emanet etmişlerdir? Asıl soru budur. Silahsız ve güvencesiz bir şekilde gelerek, TKP, kurmay heyetini Kemalistlerin tasarrufuna bırakmıştır. Bundan ağır hata olur mu?

29 Oca 2021: Yüzyıl sonra Suphilerin hazin sonuna ağıt yakmanın gereği yoktur. Kemalistler yapacağını yapmıştır ama komünistler komünistçe davranmamıştır bu olayda. Nasıl davranacağı bilinmeyen silahlı bir gücün alanına silahsız gitmek en büyük ve ağır hatadır.

29 Oca 2021: Suphileri katledenin Kemalistler olduğunu kanıtlamaya çalışmak tamamen boş bir işlemdir. Çünkü elbette öyledir ve bu, beklenmedik bir gerçek olmaktan uzaktır. Düşmanın düşmanlık yapmasında şaşılacak hiçbir şey olamaz.

29 Oca 2021: Kemalistler tarafından hunharca katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz. Ancak, onların anısına saygı, akıbetlerine ilişkin politik gerçeği ifade etmeye hiçbir şekilde engel olmamalıdır.

26 Oca 2021: Demokrat zihniyet tarafından hukuksuzluk olarak algılanan pratikler, devlet çetesinin gözünde düşmana karşı azimli ve cesur mücadele örnekleridir ve bu yönüyle onların gözünde gayet meşrudur. Bu meşruiyete ancak başka bir meşruiyetten yola çıkarak karşı çıkılabilir.

26 Oca 2021: Gökhan Güneş olayı, sonuç alabilecek tek tarzın uygun ölçülerdeki saldırganlık olduğunun küçük ama başarılı bir örneği oldu. Yoldaşlarına, ailesine ve dayanışan politik çevrelere kutlu olsun. #SizKacırdınızBizAldık

24 Oca 2021: Mücadele Birliği’nden kıdemli devrimci Vefa Serdar koronadan dolayı hayatını kaybetmiş. 19 Aralık katliamı gazisi Vefa Serdar’ın anısını saygıyla selamlıyoruz.

24 Oca 2021: “Devrimci insan direnmeyi özendirir, çözülmeyi insanları örselemeden olumsuzlar. Zileli, asıl mahkûm edilmesi gereken çözülüp yoldaşlarını ele vererek ölmelerine, sakat kalmalarına, ağır cezalar almalarına yol açanlarken, çözülenleri değil direnenleri sıkıştırmaya çalışıyor.”

24 Oca 2021: “Zileli, 12 Eylül dönemi TİKB yönetimine ‘direniş destanı yaratarak örgüte prestij sağlama güdüsü’yle hareket etmek gibi çirkef bir suçlamada daha bulunuyor. Gün Zileli gibilere göre devrimler bile anlamsızdır, devrim için direnmek ve ölmek de yanlıştır.”

24 Oca 2021: “Aydınlık o yıllarda Sovyetler’in Türkiye’de istikrarı bozmak ve ABD’yi geriletmek için, ‘sahte sol’u kışkırttığını savunuyordu. ‘Milli bağımsızlığı’ korumak için NATO’dan ve Türk ordusundan yana olunmalıydı. Zileli’nin bu çizgiyi örtük olarak hâlâ savunduğu görülüyor.”

24 Oca 2021: “Aydınlık’tan ciddi bir ideolojik mücadele yürüterek ayrılmadığımız doğru. Bunu, daha 1970 yılındaki bir konuşma esnasında, ayrılmak gerektiği savımıza karşı, ‘daha zamanı değil’ diyen İbrahim Kaypakkaya yaptı; çok da iyi yaptı.”

24 Oca 2021: Devrim, örgütlenme, şiddet, adanmışlık, kaçgınlık, tarihsel gerçek söz konusu olduğunda devrimin tarafıyla bozgunculuğun tarafının ayrışması sürüyor. Gün Zileli’nin gerici politik ve ideolojik işleve sahip görüşleri Yaşar Ayaşlı tarafından yanıtlanıyor.

24 Oca 2021: Kürsü yazısı: “Gün Zileli’nin hatırat mütalaası hakkında” Yazan: Yaşar Ayaşlı

23 Oca 2021: “Başlığı ‘Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln’e’ olan bir metni görünce, hele bu Marx’a aitse, irkilmeyen –neredeyse fiziksel bir tepki vermeyen– birinin devrimciliğinde bir sorun olduğundan emin olabiliriz. Buna, devrimci duyu diyoruz.”

23 Oca 2021: H. Fırat’ın burjuva komünizmini teşhir eden yazıları bir tam-eleştiri örneğidir ve yaygın şekilde okutulmalı, tartışılmalıdır; fakat bizce H. Fırat’ın eleştirel ufku Marx’ın “Marksist-olmayan yönleri”ne kadar derinleşmediği için eksiktir.

23 Oca 2021: H. Fırat, burjuva cumhuriyetinin komünistlerini ezmeyi sürdürüyor: “Burjuva Cumhuriyet’i kuracak olanlar tarafından ‘denizin dibi’ne gönderilmiş Mustafa Suphi’yle Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal aynı karede en mutlu halleriyle bize gülümsüyor.” https://kizilbayrak48.net/ana-sayfa/degerlendirmeler/guncel/cumhuriyetin-kazanimlari-cizgisi-2-h-firat

21 Oca 2021: Lenin, 1924’te bugün öldü. Genç denilebilecek bir yaştaydı öldüğünde, ama dünya tarihinin yönüne damga vurmayı başardı. Yaşamının son anlarına dek devrim ve devrimin devleti için mücadeleden vazgeçmeyen önderimiz Lenin’i saygıyla anıyoruz.

15 Oca 2021: “TvP, fiilen devrimci olmayan ama kendini devrimcilere bağlamış, işçi ya da işsiz, Türk ya da Kürt, Alevi ya da Sünni, kadın ya da erkek olmanın ötesinde Marksist olmayı savunan bir dergi.”

15 Oca 2021: “Teori ve Politika, kendini Marksizmin teorik ve politik sorunlarıyla uğraşmaya adayan, akademik değil ama teorik, örgütlü değil ama politik, dünyanın egemenlerine karşı devrimci bir duruş içinde olan ezilenleri şucu-bucu olduklarına bakmadan ‘kavim-kardeş’i bilen bir dergi…”

15 Oca 2021: “Güvenli sularda kulaç atmakla yetinenlerden değiliz. Marksizmin büyük avantajının rantını yemeyi doğru bulmuyoruz; Marksist olup olmadığına bakmadan yeni ve orijinal düşünce ve görüşlerle etkileşime önem ve öncelik veriyoruz.”

15 Oca 2021: “Marksizme inançta birer müminiz, fakat aynı nedenle Marksizmin yeni ufuklara yönelmesinin de o kadar zorunlu olduğunu kabul ediyoruz.”

15 Oca 2021: “Biz, liberallerin düşmanlığını çekecek denli katıyız, ama eski dönemlerin şiarlarını tekrar edip duran dar-Marksistlerin dudaklarını uçuklatacak kadar da geniş görüşlüyüz.”

15 Oca 2021: “Ne tür bir dergi Teori ve Politika?” 2003’te Hayvan Dergisinden Sinan Sülün sormuş ve biz yanıtlamıştık.

13 Oca 2021: Lenin’e soruyorlar: “Ne kadar geriye gidebiliriz?” Lenin’in yanıtı: “Öğrenene kadar, kitleleri ileriye götürmeye hazır olacak kadar geriye dönebiliriz. Geri çekilmek zordur ama kimse bize yenilgiden hoşlanıp hoşlanmadığımızı sormaz.”

13 Oca 2021: Lenin, mücadelede geri çekilmenin mantığını anlatıyor: “Saldırarak bir kaleyi ele geçiremeyen bir ordu eski pozisyonuna dönmüyor ve yeni şeyler denemiyorsa geri çekilmeyi değil sadece saldırmayı öğrenmiştir ve hiçbir zaman savaşı kazanamaz.”

10 Oca 2021: 8. Peki Perinçek ‒o zaman ve‒ bugün devletin piyonu mudur? Kesinlikle hayır. Perinçek, bağımsız olarak Tayyip devletini savunmaktadır ve bu yüzden bugün tam bir düşmandır.

10 Oca 2021: 7. 1991’de, “Kürde sıkacağınız iki mermiden birini bana ayırın” diyen Perinçek, bugün açıkça yalan söylüyor ve o günlerini savunamıyor. Bu yüzden, bugün, militanca, Kürt Hareketine karşı savaşın borazanını öttürüyor.

10 Oca 2021: 6. Kırk yıl sonra bambaşka bir Perinçek mi var karşımızda? Hayır elbette; Perinçek o zaman da şevkle devletini savunuyordu, şimdi de… Perinçek o zaman da yalan söylüyordu, şimdi de… Ve kuşku duyulmasın, Perinçek, yarın da yalan söyleyecektir.

10 Oca 2021: 5. Ama 12 Eylülcüler, yüksek politikasına prim vermemiş ve kulağından tuttukları gibi Perinçek’i de atmışlardı hapishaneye. Perinçek, itilip kakılırken, yanlış yaptıklarını anlatıp duruyordu yaltaklanarak. Devlet için ölümüne çalışıyorlardı, karşılığı bu mu olmalıydı!

10 Oca 2021: 4. Kaşarlanmış karşı-devrimci Perinçek’e göre “bugün ‘Katil asker’, ‘Katil polis’ gibi sloganlar, ABD güdümlüdür” ve devlet düşmanıdır. Perinçek, 12 Eylül’den önceki aylarda da böyle diyordu: Katil asker, katil polis sloganları Rusya güdümlüdür ve devlet düşmanıdır.

10 Oca 2021: 3. 12 Eylül darbesinin, bilindiğinin aksine, Türk ordusunu hedef aldığını yazmış Perinçek bugünkü yazısında. Oysa o günlerde, Perinçek, Türk ordusunun darbe yapmakla çok iyi ettiğini söylüyordu. “Devletin bütünsel menfaatlerini savunan güçler”di onlar.

10 Oca 2021: 2. Darbeyi, “yurtseverliğini saygı ve takdirle karşıladıkları genelkurmay başkanı orgeneral Kenan Evren’in başında bulunduğu emir-komuta zinciri bozulmamış TSK yapmıştı ve darbeden, sol maskeli teröristler ile MHP korksun”du.

10 Oca 2021: 1. Kaşarlanmış karşı-devrimci Doğu Perinçek, bugünkü yazısında 12 Eylül 1980 darbesini lanetlemiş. Oysa Perinçek, o günlerde 12 Eylül darbesini coşkuyla desteklemişti. ‘Devlet yaşasın, devrimciler kahrolsun’ diyordu Perinçek.

 

Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar