Ana SayfaArşivSayı 79 MARX ve MARKSİZM ÜZERİNEGarbis Altınoğlu’nun Yazılı Eserleri

Garbis Altınoğlu’nun Yazılı Eserleri

   Garbis Altınoğlu’nun Yazılı Eserleri
Altınoğlu, politik yaşamı boyunca çok sayıda yazı yazdı. Aşağıdaki listenin yayınlanmış olanlar bakımından tama yakın olduğunu sanıyoruz. Ancak onun basılmayanlar yanında, çok sayıda yazısının da kayıp olduğunu biliyoruz. Birer ideolojik-politik meydan okuma niteliğindeki mahkeme savunmalarına ulaşamadık.
Telifler
Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Nereden Nereye?, Sun Yay., İstanbul 1990
Alia Revizyonizmi Üzerine, Sun Yay., İstanbul 1991
TDKP Nereye? (İmzasız), Varyos Yay., İstanbul 1995
Portrait of a Terrorist State: A Summary of the Ordeal of Political Captives in Turkish Prisons, 2001, CL Publication, UK
Ortadoğu: Seçme Yazılar, Belge Yay., İstanbul 2011
Yazılı Bildiri”, İbrahim Kaypakkaya: Hayatı, Teorik ve Politik Eseri (Kaypakkaya Sempozyumu), Der. Emek Aytaç, Ok Yay., İstanbul 2010 içinde, ss. 171-78
“Hikmet Kıvılcımlı’nın Ordu ve Devlet Sorununa Yaklaşımı” (Yazılı Bildiri), Bildiriler: Dr. Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu, Der. Demir Küçükaydın, Köksüz Yay., İstanbul 2013 içinde, ss. 101-112
“İbrahim Kaypakkaya’yı Anarken”, İbrahim Kaypakkaya Kitabı: Seçme Yazılar ve Üzerine Yazılar, Der. Emir Ali Türkmen, Dipnot Yay., Ankara 2015 içinde, ss. 353-370
Hikmet Kıvılcımlı’nın Saptamaları Işığında Osmanlı ve Türkiye Tarihine Bakışlar, Peri Yay., İstanbul 2016
Seçme Yazılar: Polemikler-I, Peri Yay., İstanbul 2018
Seçme Yazılar: Polemikler-II, Peri Yay., İstanbul 2018
Seçme Yazılar: Polemikler-III, Peri Yay., İstanbul 2018
Derlemeler
Enver Hoca, Leninist Parti ve Kadrolar, Çev: Hasan Asgar Gürgöz, Sun Yay., İstanbul 1990
Mao Zedung Düşüncesi ve Çin Devrimi Üzerine Eleştiriler, Sun Yay., İstanbul 1993
TKİH ve TKP/ML Hareketi Birlik Kongresi Belgeleri, Varyos Yay., İstanbul 1994
Filistin – İsrail Dosyası, Pozitif Yay., İstanbul 2005
Çeviri
William B. Bland, Jozef Stalin: Söylence ve Gerçek, Su Yay., İstanbul 2009
Yazılarının yer aldığı internet kaynakları
https://tr-tr.facebook.com/garbisaltinoglu
https://turkishmarxist.wordpress.com/makaleler/
http://kutuphane.halkcephesi.net/Yazarlarold/Garbis/index.htm
https://noktahaberyorum.com/author/garbis#.Xh9S4X8zbIU
Teori ve Politika’da yayınlanan yazıları
“Bir İbrahim Kaypakkaya Değerlendirmesi”, Sayı 41, Bahar 2006, ss. 5-36
“Mevlana Celaleddin-i Rumi: Burjuvazinin Sevgilisi”, Sayı 45, Bahar 2007, ss. 121-173
“ ‘Post-Devrimcilik Dönemi’ Başlıklı Yazı Üzerine”, Sayı 47-48, Güz 2007 – Kış 2008, ss. 43-58
“Tamil Kaplanlarının Akıbeti ve PKK”, Sayı 50, Yaz 2008 (2009), ss. 141-167
“Kürt ‘Açılımı’: Bir Alaturka Liberalleşme Deneyimi”, Sayı 51-52, Güz 2008 – Kış 2009 (2010), ss. 77-145
“Ortadoğu Girdabında Suriye Kördüğümü”, Sayı 56-57, 2011, ss. 91-124
“Irak Toplumkırımının Aynasından Yansıyanlar”, Sayı 61, Kış 2013, ss. 97-135
“15-16 Temmuz Darbe Girişimi ve Devrimci Tutum”, Sayı 71-72, Yaz-Güz 2016, ss. 185-191
“Libya’da Akan Kandan Kim Sorumlu?”, Sayı 77-78, Bahar – Yaz 2019, ss. 205-209
 
Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar