Ana SayfaArşivSayı 23Komünist Anarşistler Federasyonu Kuruluşu’nun Bildirisi

Komünist Anarşistler Federasyonu Kuruluşu’nun Bildirisi

1. Önsöz

Anarşizm güzel bir fantezi ya da soyut bir felsefi ilke değil, emekçi kitlelerin sosyal hareketidir.

     Bu nedenle de, sınıf savaşının gerektirdiği şekilde güçlerini kalıcı bir örgüt bünyesinde birleştirmelidir. (Dielo Truda, 1926).

      Anarşist Komünistler Federasyonu (Statuto della Federazione dei Communisti Anarchici; FdCA), sınıf mücadelesini aynı politik görüşleri paylaşan anarşist-komünistlerle bir araya getirerek sömürülen sınıfların bilincinde devrimci bir bilinç olarak ortaya çıkmaktadır.

   Günümüzdeki sınıf çatışmasında da, bu tür bir girişime gereksinim duyulmaktadır. Sınıf kavramı bakımından FdCA, Bakunin tarafından ortaya konulan ve teori ile stratejinin tanımlanmasında en önemli adımlar olan anarşist komünistlerin devrimci örgütlenme deneyimleriyle geçen yüzyılda da sürdürülen örgüt ilkesini benimsemektedir. 

      Ancak aynı zamanda FdCA, “Parti”nin merkeziyetçilik (Leninizm ve Bordigaizm) ve kendiliğindencilik ilkelerine dayanan tüm ilkelerini reddeder.

     Merkeziyetçiliği reddeden FdCA, kararlara eşitlikçi katılımın ve bunların uygulanmasında ortak sorumluluğun sağlanması amacıyla örgüt içi politik ilişkilerini federalizme ve “birbirini dostça denetleme” temeline (Bakunin) dayandırır.

    “Koşulların göz önüne alınması ve eşit katılım yoluyla, ortak amaç ve düşünce yapısından esinlenen” (Bakunin) FdCA militanları, sömürülen sınıfların dayanışması, sınıf savaşı ve sınıf birliğini gözeterek emekçi sınıf örgütlenmelerinde anarşist devrimci eylemler gerçekleştirir.

2. Genel İlkeler

Madde 1: FdCA sınıf mücadelesini benimseyip, teori, strateji ve taktikte aynı politik görüşleri paylaşan anarşist komünist militanlar örgütüdür.

Madde 2: Örgütün amaçları şunlardır:

a) Doğrudan demokrasiye, üretim ve dağıtımın kolektif yönetimine dayanan yeni bir toplumun kurulması.

b) Bir yüzyıl boyunca, kapitalizme ve otoriteye karşı mücadelelerle kendisini tanımlayan tarihsel mirasın korunması ve sömürülen sınıfların örgütlenmelerine destek verilmesi.

     Emekçi sınıfın haklarının korunmasını ve iktidarın bu sınıfın lehine olacak şekilde aşamalı olarak el değiştirmesini amaçlayan FdCA, kapitalist üretim ilişkilerinin yok edilmesi, işçilerin tarihsel haklarının savunulması ve anarşist komünizmin kurulması için taktik ve stratejiler geliştirir.

(http://www.pandora.it/fdca/statuto.htm)

Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar