Ana SayfaArşivSayı 23Kara Blok Anarşist Hareketiyle Dayanışma Bildirisi

Kara Blok Anarşist Hareketiyle Dayanışma Bildirisi

“ABD Kuzeydoğu Özgürlükçü Komünistler Federasyonu”nun Seattle’daki “Kara Blok Anarşist” Hareketiyle Dayanışma Bildirisi

 

Direnişimizi küreselleştirmek iyi, dayanışmamızı küreselleştirmek çok daha iyi.

***

     133 ulusal hükümeti bir araya toplayan Dünya Ticaret Örgütü (WTO), uluslararası şirketlerin haklarını gözetirken, köylülerin sömürülmesini, çocukların köle olarak çalıştırılmasını destekliyor, çevreyi yok edip, çalışanların haklarını görmezden geliyor. 30 Kasım’da, bir hafta sürecek oturumların açılış töreninde delegeler binlerce gösterici tarafından karşılandılar. Protestocular konferansın açılışını tehlikeye sokmakla kalmayıp, uzun süre Seattle’ın merkez yollarının bloke olmasını sağladılar. Bu da, çeşitli ve eğlenceli direniş yöntemlerinin, yenilikçi protesto taktiklerinin uygulanması ve değişik militan gruplar arasındaki dayanışma sonucu başarıldı.

     Militan gruplar gün boyunca etkili barikatlar oluşturdular ve sokakları birer birer işgal ettiler. Polis bu tür eylemlerde provokasyona başvurmadan göz yaşartıcı bomba, plastik mermi, çeşitli baskı yöntemleri kullandı; bu da, ne olacağı belli olmayan bir ortamda bir dizi sokak çatışmasına yol açtı. Gösterilerin en radikal grupları arasında, özel olarak hedef alınmış, uluslararası şirketlerin binalarına saldırarak ekonomik zarar veren, oldukça iyi örgütlenmiş bir kitle olan anarşist Kara Blok göze çarpıyordu. Hedef alınan şirketler arasında Nike ve Levi’s (son derece elverişsiz çalışma koşulları altında çok pahalı ürünler ortaya konuluyor), Kolombiya’daki kabilelerden U’wa’yı yok etmek üzere olan Fidelity Investment (Occidental Petroleum’un başlıca yatırımcısı), Bank of America, Key Bank ve Washington Mutual Bank (uluslararası şirketlerin yayılmasını sağlayan finans kuruluşları) vardı.

     Kolektif ACME (Kara Blok içinde bulunan bir birim-Ç.N.) Kara Blok’la ilgili bildirisinde bizim de paylaştığımız görüşleri şu sözlerle ifade etti: “Anarşistler olarak, ölüm olaylarına yol açmadığı sürece özel mülklerin tahrip edilmesini bir şiddet hareketi olarak görmüyoruz. Bu tanıma göre de özel mülkiyet -özellikle de şirketlerin özel mülkiyeti- kendisine yöneltilen her tür eylemden çok daha şiddet içeren bir unsurdur. Özel mülkiyeti ise şahsi mülkiyetten ayırmak gerekir. Şahsi mülkiyet kullanıma dayanırken, özel mülkiyet alışverişe dayanır. Şahsi mülkiyette, herkesin gereksinimi kadar kullanması ilkesi temel alınır. Özel mülkiyette ise bazılarımızın, başkalarının istedikleri ya da gereksinim duyduklarını kullanması ilkesi geçerlidir. Özel mülkiyete dayanan toplumsal bir sistemde, başkalarının istedikleri ya da gereksinim duyduklarını toplayan insanlar daha fazla güç sahibidir. Böylece, kar amacı güden bu insanlar diğerlerinin ihtiyaç ya da istek olarak algıladıklarını daha iyi denetleyebilirler.    

     “’Serbest ticaret’ görüşünü destekleyenler bu sürecin mantıklı sonucunu görmek isteyeceklerdir:

     “Herkesin yaşamı üzerinde mutlak hakimiyet oluşturan bir dizi tekelci kuruluş ağı. ‘Dürüst ticaret’ görüşünü savunanlar ise, hükümetlerin insan haklarını gözeten düzenlemeleriyle bu sürecin daha insani bir boyut kazanmasını talep edeceklerdir. Biz anarşistler ise, her iki tavrı da reddediyoruz. Özel mülkiyet ve kapitalizm şiddet içerir ve baskıcıdır. Gücün birkaç şirketin elinde toplanması ya da çeşitli düzenlemelerle, bazı tekellerin elinde odaklanmasının yaratacağı felaketlerin hafifletilmeye çalışılması kimseyi, sınıfların ortadan kalktığı bir toplumda olduğu kadar özgür kılmayacaktır.”

     Bizler, Kuzeydoğu Özgürlükçü Komünistler Federasyonu olarak, kapitalizmin zarar verdiği yerlerde mücadele eden arkadaşlarımızla tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ve gelecekteki çatışmalarda radikal direnişin üstleneceği önemli rolü tüm dünyaya göstermek istiyoruz.

     Kapitalist sisteme karşı yumruklarımızı indirmeyelim! Atina sokaklarından Seattle’a anarşist direnişimiz sermaye kadar uluslarararasıdır ve hep öyle olacaktır!

     Dayanışma ve Devrim!

     Kuzeydoğu Özgürlükçü Komünistler Federasyonu Girişimi

     İmza atanlar: Emile – Henry Anarşist Grubu (Quebec), Nosotros Grubu (Baltimore), We Dare Be Free gazetesi (Boston), New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pensilvanya, Ohio, New York ve Quebec’ten bir grup özgürlükçü komünist.

(http://www3.sympatico.ca/emile.henry/blacbloc.htm)


Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar