Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Ukrayna

Çarşamba, 28 Eylül 2022 08:43

Leninizmin Karikatürü ve Ukrayna Krizi

Az bir kısmı hariç sol çevreler, dünya devletleri arasında ayrım yapmayı reddediyor; bütün devletlere ayrımsız düşmanlık besleyen ideolojik eğilimden besleniyor. Bu, politik teori bakımından anti-Leninizm olmak yanında pratikte daha vahim bir hal olarak, ‒çoğu örnekte niyetinin tamamıyla karşısında bir sonuçla‒ gerçekte solculuk değil sağcılık yani bir tür reformizmdir.

Yayınlandığı kategori Sayı 86-87 - Ukrayna Krizi ve Leninizm

Moskova’nın emperyalist düzenle kavgası, Ukrayna ya da diğer yerlerde, yalnızca halklar onu desteklerse muzaffer olur. Bu destek, yalnızca Rusya’nın, Rusya’da ve diğer yerlerde, kendini toplumsal facianın kaynağı neoliberalizmin zincirlerinden kurtarmasıyla mümkün olur.

Yayınlandığı kategori Sayı 86-87 - Ukrayna Krizi ve Leninizm
Çarşamba, 28 Eylül 2022 08:35

Ukrayna: NATO’nun Vekâlet Savaşı

 Sosyalist solun bu feci politikasının nedeni, son 30 yılda dünyanın hemen her yerinde sosyalist hareketin burjuva demokrasisine bütünüyle adapte olmasıdır.

Yayınlandığı kategori Sayı 86-87 - Ukrayna Krizi ve Leninizm
Çarşamba, 28 Eylül 2022 08:29

Ukrayna - Rusya Savaşının Gösterdikleri

 

 Bu arka plan dikkate alınmadan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla “emperyalist paylaşım savaşına hayır” sloganının atılması, ezberlenen bazı eski formüllere uygun gibi görünse de bu tavır olayın özünü kaçırıyor.

Yayınlandığı kategori Sayı 86-87 - Ukrayna Krizi ve Leninizm