Sayı 80 - 81

‘KARŞILAŞMA

MATERYALİZMİ’ ve MARKSİZM
Karşılaşma Materyalizmi’ne Karşı Determinizmi Savunmak Damla Uyar
Karşılaşma Materyalizmi’ Materyalist mi? Metin Kayaoğlu
Felsefede Materyalizmin İmkânları ve Sınırları Süleyman Yılmaz Bulduruç
Bilimsel Pratiğin Olanaklılığı Üzerine Vedat Düşküner
Tarihsel Materyalizm Bir Karşılaşma Materyalizmidir Fabio Bruschi
Doğa Yasasında Nedensellik ve Şans David Bohm
Marksist Bilimle Uyumlu Bir Rastlantısal Materyalizm mi? William S. Lewis
Materyalizm ve İnsan Bilimlerinde Açıklama Andrew Collier
 
Sosyalizm Deneyimleri
 
İşçilerin Kıdem Tazminatı
Bir Ayak Bağı Olarak Kıdem Tazminatı Aziz Çimen
Politik Miyopluk ve Tutuculuk Eyüp Eser
 
Korona Salgını
Can Korkusu Politikası! Metin Kayaoğlu
Salgın Durumu Üzerine Alain Badiou
Salgın Durumu ve Felsefede Materyalist Olmak M. Ali Tütüncüler
Burjuva Koronavirüse Komünist Tokat Eyüp Eser
 
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si Üzerine
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’sini Yeniden Düşünmek: Giriş Rıza Ekinler & Fikri Erkindik
Toplumun İmkânsızlığı Olarak İç Savaş Rıza Ekinler
Can Siyaseti Üzerine Düşünceler İştar Günsenin
Gerilimin Açtığı Düşünce Zemini' Yahya Kamuran ve Ceren İsmail
Ogün Samast’ı ‘Anlamak’, Rojava’da Dövüşmek Fikri Erkindik
 
Devrim Düşüncesi ve İbrahim Kaypakkaya
Devrimin Güncelliği’ Fikri Üzerine Jülide Yazıcı
Kurban Olmayı Reddeden Kaypakkaya Büşra Özcan
Marksizm Alanında Çatışan Eğilimler Vedat Düşküner
Kasım Süleymani ve Kahramanlığa Övgü Metin Kayaoğlu
 
Tvit'ler 
 

BAHAR ● YAZ 2020