Sayı 73

Referandum

Baş Düşmana 'Hayır'! Metin Kayaoğlu

Tayyip Erdoğan Zayıf Halkasından Kopacak mı? Haluk Kenan Tanyeri

Fırtına Sirenleri Süleyman Yılmaz Bulduruç

Susturun Silahları, Sosyalistler Siyaset Yapacak! Aycan Epikman

DEVRİMCİ TEORİNİN TARİHSEL SEYRİ

Marx ve Engels'te Devrim Teorisinin Unsurları Eyüp Eser

Ortaklık, Evrensellik ve Komünizm: Balibar ile Negri Konuşması

Anna Curcio ve Ceren Özselçuk

Marksizmin Cenaze Merasimi Üzerine Vedat Düşküner

Marksizm ve Teori ve Politika

Teori ve Politika'nın Marksizmin Tarihinde Açtığı Yer İnayet Aksu

Marksist Teorinin Bütünlüğü Eyüp Eser

Ezilenlerin İdeolojik 'Brüt' Varlığı Vedat Düşküner

 

KIŞ 2017