Sayı 55

 


12 Haziran seçimleri

Melik Kara

Felsefede materyalizm ve bilimde determinizm

● Süleyman Yılmaz Bulduruç

Kaos Bilimi mi Bilimde Kaos mu? (II)

● J. Bricmont

‘Hanif Marksizm’ ve yurt arayışı

● İnayet Aksu

Arafta Kalmak: Politikanın Yurt Arayışı

● Agâh Akyazıcı

Paris’in Bastil Zindanı

Wilhelm Weitling

Politik Marksizmin Olanakları Bitiyor mu?

● Aycan Epikman

Arap isyanları ve Libya’ya saldırı

● Deniz Cumhur Başaraner

Emperyaller Kaddafi’nin Kellesini Koparırken

● Şeyda Demirci