Sayı 21

EZİLENLER ve ŞİDDET 

Politika ve Şiddet ● Metin Kayaoğlu

Kitle Davranışı Kuramlar ● Aysel Karahan

Şiddet Üzerine ● Frantz Fanon

Şiddet ve Orta Sınıfların Çöküşü ● Georges Sorel

Hümanist Eğilim: Yabancılaşma Kuramı ● Taşkın Sözdinler

Küreselleşme-Karşıtı Muhalefet ● Erhan Demircioğlu

Küresel Saldırıya Karşı Başkaldırı-Prag ● İrfan Kaygısız

İslam Tarihinde Ezilenler ve Şiddet

Bir Muhalefetin Öyküsü: İsmaililer ● Ercüment Özkaya

Taklidi Zor Bir Şiddet ● Sevil Toprak

Hasan Sabbah Hareketi ● Selim Tatar

Bir Şiddet Pratiği Alanı: Hapishaneler

Ne dediler? ● Partiler, Dergiler, Yazarlar

İki toplantı ve tutumlar ● Ö. Yurtöze

Devrimcilerin canı sağolsun! ● Cemal Poyraz

Travmadan sonra... ● Ahmet Kırmızıgül

Bizimkiler ● Melik Kara

Bir acayip adam: Ahmet Kaya ● Ali Avcı

İkinci Bahar dizisinin solculuğu ● Aycan Epikman

KIŞ 2001