Sayı 17

İslam ve Marksizm

Tanrı Dini, İnsanlık Dini
Özne Arayışı

Yılmaz Sezer

İslamda Bir Keşif Turu
Marx'tan Gazali'ye
Metin Kayaoğlu

İslam ve Politika
Erhan Baltacı

Dinde Ayrımlar Üzerine
Çetin Konuk

Eyüp Sultan Konuşması
Hikmet Kıvılcımlı

Bolşeviklerin Din Tartışması
Komünizm ve Din
S. Kheglund
Komünist Hareket Din Karşıtı mıdır?
E. E. Yaroslavsky

Trajik Görüş: Tanrı
Lucien Goldmann

Akıl, İdeoloji, Bilim
Derya Seher

Din ve Vicdan Özgürlüğü
Selçuk Kozağaçlı

Politik düzeyde din için notlar
Cuma Tat

Politikada göçmen zaafı
Ali Avcı

"Demokrat" tiranlık ve subjektif devrimcilik
Nihat Savur