Sayı 79

MARX ve MARKSİZM ÜZERİNE

 • Acımasız Bir Düşman Figürü Olarak Marx ● Isaiah Berlin
 • İdeolojisizlik ve İdeolojizm Sarmalı ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
 • Hanif Marksizm’ ve Babeuf’ün Eşitler Hareketi ● Doğan Kaya
 • Liberalizme Dönüşen Aydınlanma ● Vedat Düşküner

Marksist-Leninist Garbis Altınoğlu

Sosyalizmin tarihsel sorunları

 • Ekim Devrimi ve Hindistan’da Marksist Hareketin Doğuşu ● Ulaş Töre Sivrioğlu
 • Sosyalist Ölçek Sorunu – II ● Hasan Keser
 • Sosyalist Geleceği İnşa Etmek İçin Devrimci Sınıf Mücadelesinin Gereklilikleri ● Jose Maria Sison

Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si üzerine

 • Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si Üzerine: Sunuş
 • Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’sini Yeniden Düşünmek: Giriş ● Rıza Ekinler & Fikri Erkindik
 • Kaçış Çizgisi Olarak Canlı Emek ● Elif Cansen
 • Oyun, Komünizm, Bodrumlar ve Sırlar… ● Nazan Üstündağ
 • Menkıbe’de Komünizm ve Öznelik Tartışması ● Fatma Ekmekci

Kitle hareketi: Dinamikler, yönelimler, olasılıklar

 • Latin Amerika’da İsyan, Reformizm ve Reaksiyon ● Ashley Smith
 • Devlet ve ‘Demokrasi’ Karşısında Devrim ● Süleyman Yılmaz Bulduruç
 • Tvit’ler

KIŞ 2020

Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar

Sayı 90

Sayı 89

Sayı 88

Sayı 86-87