Octave Larmagnac-Matheron

Evrensellikten bahsetmeye cüret eden ender çağdaş filozoflardan biri olan Hegelci-Platoncu Alain Badiou, yaygın rölativizmin ve bugünün sofistlerinin karşısında her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz filozof Platon, diyor. Felsefenin babası için olduğu gibi, Badiou için de yaşanmaya değer tek yaşam, bir hakikatin işareti altında konumlanmış olan yaşam.