Bill Bland

2019, Nazi Almanyası ile faşist İtalya'nın doğrudan ve edimsel, Britanya, Fransa ve ABD emperyalistlerinin dolaylı desteğine sahip İspanyol faşistlerinin ülkenin Cumhuriyetçi, demokrat ve devrimci güçlerini yenilgiye uğrattığı İspanya İç Savaşı'nın (1936-1939) sona erişinin 80. yıldönümü. Tarih bu yenilginin, sadece yüzbinlerce kurban veren İspanya halkının değil, tüm Avrupa ve dünya halklarının bir yenilgisi olduğunu ve 50 milyon insanın can vereceği İkinci Dünya Savaşı'nın işaret fişeği olduğunu gösterecekti. İspanya İç Savaşı'nın sona erişinden birkaç ay sonra Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırdı. Bunun üzerine Britanya ile Fransa ‒edimsel olarak bir çatışmaya girmeksizin‒ 3 Eylül'de Almanya'ya savaş ilân ettiler. Böylece İkinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu.