Eyüp Eser

Perşembe, 24 Mart 2022 13:45

Tarihin Meşum Nomenklatura’sı

Pazar, 29 Kasım 2020 17:21

Faşizm, Bonapartizm ve Sezarizm

Pazar, 22 Kasım 2020 20:05

Marksist Teorinin Bütünlüğü

Cumartesi, 21 Kasım 2020 20:12

Bakunin ve Yıkıcı Diyalektik

Perşembe, 13 Ağustos 2020 12:17

Alaycı Kuşun Sayıklamaları

Teorik sefaletin ilk semptomu RAF’ın “sol tandanslı” tanımlanmasından doğar. Alaycı kuşumuzun bununla ne anlatmak istediği belli değildir. RAF’ın sol bir örgüt olmadığı mıdır?

Kıdem tazminatı konusunun devletin istediği şekilde sonuçlanması durumunda işçilerin ve işçi kuşaklarının gelir kaybına uğrayacakları doğrudur. Ama tek başına bunun ne gibi bir önemi vardır? İşçinin karnının tok, sırtının pek olması onu devrimci mi yapacaktır? Tersi de geçerlidir sorunun; açlık da işçiyi otomatik olarak devrimci yapmaz.

 

Salı, 24 Mart 2020 15:24

Burjuva Koronavirüse Komünist Tokat

...Lenin’in müdahalesiyle Bolşevikler arasındaki tartışma son buldu. Çarlık subayları Kızıl Ordu’ya alınacak, muharebe, ordu yönetimi ve savaş sanatında uzman olanlar Kızıl Ordu için çalışacak ama başlarında bulunacak birer ‘siyasi komiser’ onları politik bakımdan denetleyecekti.

Cuma, 10 Mayıs 2019 20:32

Sömürgenin Hümanizmi

Bütün yaşananlar [...] “sömürgenin hümanizmi” ideolojisine çıkar. Bunu “ideolojistik” yer altı akıntısı gibi düşünebiliriz. Gözlemlemesek de varlığından eminizdir. Derindedir ve günlük yaşamda etkisi pek görülmez, fakat kritik her anda suyun yüzeyini bulandırır.

Page 1 of 2