Jülide Yazıcı

Ermeni Soykırımında Kürtlerin sorumluluğunun ne olduğuna dair tartışma, her yıldönümünde olduğu üzere bu yıl da gündeme geldi. İstisnai denemeyecek sayıda Kürt’ün ‒bölgedeki Türkler ve öteki topluluklarla birlikte‒ Ermeni Soykırımına faal katılımı açık bir tarihsel olgudur. Oysa, bu yalın tarihsel gerçek nadiren bu yalınlıkta dile getiriliyor. 

Pazar, 29 Kasım 2020 20:09

Üretim Olarak Dil

Pazartesi, 15 Haziran 2020 09:39

“Devrimin Güncelliği” Fikri Üzerine

Kaypakkaya, kendisini ve çevresini, devrimin güncelliğine motive etmek yoluyla değil, devrim sürecinin nesnel gerçeklerini kavramak ve onları hesaba katarak bir strateji oluşturmak yoluyla özneleştirir.

Pazartesi, 25 Şubat 2019 20:00

Sarı Yelekliler bitiyor mu?

Geçtiğimiz cumartesi Sarı Yelekliler 15. eylemlerini yaptı. Tüm Fransa'da 282 bin kişinin katıldığı ilk haftadan bu yana katılımcı sayısında büyük bir düşüş yaşansa da; Sarı Yelekliler, hâlâ, cumartesi günleri şehir merkezlerinin günlük akışını etkileyecek ve politik gündemi meşgul edecek bir sayıyı yakalayabiliyor.

Perşembe, 20 Eylül 2018 08:04

Hobbes’çu devrim teorisi

Politik olmanın devrimci olmaya yetmediği durumda, politik olanın iç dinamikleri olduğuna inanmakla mı yetineceğiz, yoksa apolitik devrimcilik yolunu mu seçeceğiz? Yoksa politik alanın içinde kalarak devrimci ilkeleri usulünce dillendirmeye mi çalışacağız?

 

... “doğrudan” kadın sorunundan, erkeğin kadını metalaştırmasından bahsetmek, ne bilimsel düzeyde tali bir meseleye parmak basmaktır, ne başarısızlığa mahkum bir siyasi projenin başlangıcıdır, ve elbette ne de liberalliktir.