Vedat Aytaç

Cumartesi, 11 Temmuz 2020 07:58

Sınıf Tartışmaları: Marksizmde İki Akım

Marksizmin temelini bilimin oluşturduğu ve bilimin de bilgi nesnesi üzerinde kavramlarla işleyen epistemolojik nitelikte, kavramsal bir sistematiğe sahip olduğu kabul ediliyorsa; artık bu kavramların ve kavramlara dayalı bilimsel bilginin, bilgi nesnesinde bir ispat pratiğine sahip olduğunun kabulü kaçınılmazdır.

Politik hareket ve oluşumlar nezdinde Türkiye Solunun sınıflandırılması işlemi, her politik hareketin kendi iç tarihini yazması ve ayrım çizgisinin belli tarihsel süreçlere referansta bulunarak çekilmesi biçiminde gerçekleşmiştir.

Pazar, 14 Temmuz 2013 12:34

Yılmaz Güney'den Tarık Akan'a

Cumartesi, 18 Mayıs 2013 01:46

Hukuk, Politika, Marksizm

Pazartesi, 08 Nisan 2013 11:48

‘Devlet ve Devrim’cilik Üzerine

Cumartesi, 16 Haziran 2012 20:10

Barikat direnirken!

Pazartesi, 07 Mayıs 2012 14:06

Bilgi Nesnesinin Tanımlanma Süreci Üzerine

Page 1 of 2