Mustafa Serdar

Pazar, 31 Ocak 2021 13:47

Marksist Parti Teorisi Üzerine

Pazartesi, 07 Mayıs 2012 13:48

Aydınlanma Düşüncesi ve Batı Marksizmi

Cuma, 04 Mayıs 2012 17:54

Post-Marksizmin Postulatları

Çarşamba, 18 Nisan 2012 09:58

Ölüm Orucu Üzerine Notlar

Mustafa Serdar

Marksizmin günümüzde, sınıflar mücadelesindeki konumlanışını açıklamakta "Marksizmin krizi" bir anahtar kavram haline gelmiştir artık! Hiç kuşku yoktur ki, Stalin dönemi ve Stalin sonrasından günümüze kadar dünyada olup-biten hareketlenme ve gelişmeler Marksizmin kriziyle bugüne bağlanmıştır. Stalin'e özellikle vurgu yaparak kriz tanımlamasını gerçekleştiren kesimler, nihayetinde (trajik bir durumda kalarak) Stalin'le kendi aydınlanmalarını sağlamışlardır. Çünkü temelli hareket noktaları, Stalin'e yöneltilen eleştiriler olmakla beraber, Troçki taraftarları gibi teorik-politik gerçekleşme sürecinde de eylemin kaynağı bir durum olarak Stalincilik olmuştur, ya da bu "sonuç olarak" Stalin'in izlemeye çalıştığı Marksizm-Leninizm olmuştur. Karşımıza çıkan, tarihin/gerçeğin Stalin şahsında öznellik içinde eritilmesinden ibarettir. Burada tarihi, basitçe bir laboratuvar/bilme konusu ederek geçmişin bugünde nesneyle kurulan ilişkisi olarak ele alıyoruz.