Ali Emre

Ali Emre

Giriş

Devrimci Marksist hareket elli yıldır ne ciddi bir devrim okulundan geçti, ne de ideolojik-teorik planda ciddi bir mücadele deneyiminden.

            Stalinist, Maoist fikir akımları dışında –ki bunlara fikir akımı denebilirse– hiçbir fikir akımına karşı ciddi bir siyasi mücadele yürütmedi ve hiçbir yapıt ortaya koymadı (Mandel'in, Geç Kapitalizm, Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları gibi başarısız birkaç ekonomi üzerine yapıtı dışında). Bunun objektif ve subjektif etkenleri üzerinde tartışmıyoruz. Şunu bilmeliyiz ki büyük tarihsel olayların deneyiminden geçmemiş, ve bu büyük pratik deneyler içinde ortaya çıkan her ciddi fikir akımıyla teorik bir hesaplaşmaya girmemiş bir devrimci Marksist hareketin genel-geçer doğruları olamaz, ve geçmişe ait doğrular da içerikleri boşaltılmış olarak fantastik bir dogmatizme yol açmadan edemezler.