Rajan Menon

Pazartesi, 24 Ağustos 2015 20:15

Görüş: IŞİD'in gücünü hor görmeyin

Çeviri: A. Ercüment Özkaya

İD’ye karşı Amerikan askerî gücünü kullanmayı meşrulaştırmaya gerekçe olarak Hilafetin ABD’ye karşı ciddî bir tehdit oluşturduğu gösteriliyor. Oysa, el Kaide’nin aksine İD zehrini ve şiddetini esas olarak kâfir ilân ettiği öbür Müslümanlara, her şeyden önce de Şiilere yöneltmiş bulunuyor.