İnayet Aksu

Pazar, 27 Eylül 2020 21:52

Devlet mi Kapitalizm mi?

Salı, 23 Haziran 2015 20:56

Devlet mi Kapitalizm mi?

Türkiye solunda sıkça yurttaşlığa, laikliğe, anayasallığa, hukuka, işçi haklarına vurgu yapıldığı görülür. Bu basitçe gündelik politika dili ya da meşruiyet arayışı değildir. Teorik ve politik boyutlarıyla bir zihniyettir buradaki.

Cuma, 08 Mayıs 2015 09:12

Komünisti Koklayan Komplocu Köpek

 

Komünist Parti, geçtiğimiz günlerde iki dikkat çekici etkinliğe imza attı. Bunlardan ilki 7 Haziran milletvekili seçimine 550 kadın adayla katılmak, ikincisi de plan/proje ve el çabukluğu marifetiyle 2015 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı'na ayak basmak. SİP/TKP çizgisini şöyle göz ucuyla takip edenler bu partinin "zihni sinir proceleri"ne yabancı değillerdir.

 

Salı, 31 Mart 2015 23:14

İki sol-liberalizm türü

Bugün Kemalizm, ideolojik olarak, CHP'nin resmi ideolojisi bile olamayacak kadar çözülmüş durumda. Gezi Ayaklanmasının ideo-politik kuvvetiyle Tayyip Erdoğan AKP'sinin devletlû alanı sıkı bir markajla tutması CHP'yi sol-liberalizme doğru ittirdi.

Çarşamba, 14 Ocak 2015 22:43

IŞİD’i Frenk Burjuvazisiyle Dövmek

 

Marksizmi, 18-19. yüzyıl hümanizmini içererek aşmış, doğrusal biçimde bu hümanizmin en ileri aşaması olarak kabul eden konvansiyona dahil değiliz. Devrimci çıkış için her zaman önemli bir zemin olan Orta Doğu'da solun içinde bulunduğu etkisizlik halinin, sol tarafından tekrarlanan dogmatik doğrucu kalıplarla giderilebileceği zannediliyor. Solun pozitivist ideolojik anlayışı değişmediği sürece politik ve pratik tekrar da devam edecektir.

Perşembe, 31 Ekim 2013 13:46

Gezi’nin Üç Kırmızısı

Page 1 of 2