Sayı 79 MARX ve MARKSİZM ÜZERİNE

MARX
ve MARKSİZM ÜZERİNE
İdeolojisizlik ve İdeolojizm Sarmalı  Süleyman Yılmaz Bulduruç
‘Hanif Marksizm’ ve Babeuf’ün Eşitler Hareketi
 Doğan Kaya
Liberalizme Dönüşen Aydınlanma
 Vedat Düşküner

Marksist-Leninist Garbis Altınoğlu
Bir ‘Devrimci Tanım’  Hüseyin Tekin
Her Daim Devrimci Kalabilmek 
 Yaşar Ayaşlı
Garbis Altınoğlu ● Nazım Taban
Alın Yazısı Marksizm Olan Bir İnsanoğlu ● Metin Kayaoğlu
Aydınlıkçılara Devrimci Yanıt 
 Garbis Altınoğlu
Garbis Altınoğlu ile Yazışmalar
Garbis Altınoğlu’nun Yazılı Eserleri

Sosyalizmin tarihsel sorunları
Ekim Devrimi ve Hindistan’da Marksist Hareketin Doğuşu  Ulaş Töre Sivrioğlu
Sosyalist Ölçek Sorunu - II
 Hasan Keser
Sosyalist Geleceği İnşa Etmek İçin Devrimci Sınıf Mücadelesinin Gereklilikleri
 Jose Maria Sison

Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si üzerine
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si Üzerine: Sunuş
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’sini Yeniden Düşünmek: Giriş
 Rıza Ekinler & Fikri Erkindik
Kaçış Çizgisi Olarak Canlı Emek
 Elif Cansen
Oyun, Komünizm, Bodrumlar ve Sırlar...
 Nazan Üstündağ
Menkıbe’de Komünizm ve Öznelik Tartışması
 Fatma Ekmekci

Kitle hareketi: Dinamikler, yönelimler, olasılıklar
Latin Amerika’da İsyan, Reformizm ve Reaksiyon
 Ashley Smith
Devlet ve ‘Demokrasi’ Karşısında Devrim
 Süleyman Yılmaz Bulduruç

 Tvit’ler

KIŞ 2020