Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Şablona göre değerlendirmeler bir ad koydukları somut bir özne ya da özneler tahayyül edip ona göre kendi düşünsel sırça köşkünü oluşturuyor ve sonsuza dek orada huzur içinde konum alıyor.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Sempozyumun akademik kimliğe sahip Türkiyeli konuşmacıları da salondaki izleyiciler tarafından dikkatle izlendi. Genel olarak devrimci geleneklerin akademik kimliklere mesafeli yaklaşımı bilinmekle birlikte konuşmacıların konuya ilişkin akıcı anlatımları ve hâkim tutumları oturumlara ayrı bir zenginlik kattı.

Çarşamba, 22 Kasım 2023 21:08

MANTIK, DİYALEKTİK VE GERÇEK*

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Çoğu kez, iki ayrı mantıktan söz edilir. Biçimsel mantık ve diyalektik mantık. Bu ayrımda, biçimsel mantık kabaca, Aristo’dan beri bilinen ve günümüzde de tüm lise kitaplarında yer alan üç düşünce kuralına indirgenmektedir

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Komünist olmayan Batı solunun kayda değer bir kesimi, ABD ile Çin arasında gelişen ihtilafı emperyalistler arası bir rekabet olarak görüyor.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

HAMAS’a bağlı İzzettin El-Kassam Tugaylarının kendisinden çok daha güçlü Fatah kuvvetlerini birkaç gün içinde yenerek İşgal Altındaki Toprakların bu küçük bölümü üzerinde egemenliğini kurması, Filistin halkının tarihinde önemli bir dönemeç noktası olmaya adaydır.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Çıkarılması gereken üçüncü ve son ders ise ÇKP’nin ifade etmekten hoşlandığı gibi Çin’de “finansal çalışmalara liderlik etmenin” Sisifosvari bir görev olduğu ve her zaman da öyle kalacağıdır.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Ancak, o gün yaşananlar, kitlenin nefretini ve yıkıcı gücünü dönüştürüp süreklileştirecek ve halkın düzenin değişmesine dair taleplerini taşıyabilecek devrimci önderlikler yeterli güce sahip olmadığı için o günde kalmış oldu.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Sosyal şovenizm (sosyalizm zırhına bürünmüş milliyetçilik), teorik ve pratik olarak egemen ve ayrıcalıklı ulusun, Türk ulusundan küçük burjuvazinin sınıf tavrını; “ilkel Kürt milliyetçiliği” ise, ezilen ulusun burjuva ve küçük burjuva sınıf tavrını temsil etmektedir.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Aşağıdaki metin bir liberalin kaleminden çıktığı için doğal olarak liberalizme ve ÇKP'nin siyasi olarak liberalleşmesi yönünde atılan adımlara övgü yapmaktadır.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Partimiz başından beri “Çin’e Özgü Sosyalizm”in bilimsel sosyalizmin temel ilkelerine bağlı olduğunu ve zamanın koşullarının sunduğu Çin’e özgü koşullarla şekillendiğini vurgulamıştır. Çin’e Özgü Sosyalizm, sosyalizmdir. Başka bir “izm” değildir.

Page 1 of 12