Sayı 58

'Devrimler' 'baharlar' 'reformlar'

Ücretli Burjuvazinin İsyanı ● Slavoj Zizek

Anayasa Tartışmaları Üzerine ● Hüseyin Aslan

Kadın hareketi: Bir başlangıç vuruşu
Kadın-Erkek Meselesine Yaklaşımlar Üzerine ● Gülsen Güner
Bilim ve materyalizm üzerine

Bilim Çalışmaları - Yanlış Olan Nedir? ● Jean Bricmont

Marksist Devlet Analizi ve Yöntem Sorunu ● Engin Abat
Din, şiddet ve politika tartışmaları

Dine ve Şiddete Nasıl Yaklaşmalı? ● Sedat Ot

İsmail Uçar'a Yanıt: Kaypakkayacılık Bugün Nedir? ● Ferhat Şirin

Dini Görüngülerle Sınıfsal Özün Bağının Kurulması ● Sedat Ot

Ezilen Mücadelesinin Meşruiyet Sınırları ● Cihan Karabulut
Ekim Devrimi: Sosyalist miydi demokratik mi?

Demokratik - Sosyalist İkiliği Ötesinde 'Politik Devrim'
 ● Metin Kayaoğlu 

BAHAR ● 2012