Sayı 54

Ezilenlerin
devrimciliğini aramak
 
● Melik Kara
 
● Metin Kayaoğlu
 
● Nidal Karahan

MATERYALİZM: KATEGORİLER GÜVENCELER

Materyalist Olmak ve Kalmak:
Saffet Murat Tura Eleştirisi
● Ali Osman Alayoğlu
 
● Süleyman Yılmaz Bulduruç
 
● J. Bricmont

'Hanif Marksizm' ve sahipsiz miras

● Gülsen Güner
 
● Wilhelm Weitling
 
● Christopher Hill
 
● Gerrard Winstanley
 
● Deniz Tokgöz 
 
 

YAZ 2009