Sayı 50

MARKSİZMİN TEORİK ve TARİHSEL İZLEKLERİ

Materyalizmi Savunmak ● Emre Görür

Marksizmde Tarihsellik ● Ali İhsan Topcu

Tarihsel Solculuğa Karşı Politik Devrimcilik: Gramsci ve Mao ● Süleyman Yılmaz Bulduruç

Marx’ın Etnolojik Not Defterleri ● Christine Ward Gailey

Bir Anti-Hümanist Olarak Spinoza ● Övünç Cengiz

Teknoloji ve Sınıflar ● Mustafa Atmaca

Hukuk Teorisi Girişimi İçin Bir İlk Adım ● Ali Haydar Karataş

Tamil Kaplanları ve Kürt Hareketi

Tamil Kaplanlarının Akıbeti ve PKK Garbis Altınoğlu

‘Bizim Aydın’ ● Yaşar Ayaşlı

Kürt İslam devrim dinamikleri

Rejimin Restorasyonu ve Kürt Devriminin Seyri Agâh Akyazıcı

Sol ve Din Üzerine Bir Değerlendirme ● İsmail Metin

YAZ 2008