Sayı 46

POST-DEVRİMCİLİK DÖNEMİ

Türkiye Devrimci Hareketinin Geri Düşüşü

Post-Devrimcilik Dönemi  Melik Kara

Ne Diyorlar?

Yürüyüş Teoride Doğrultu Partizan Devrimci Demokrasi

Kızıl Bayrak Ufuk Çizgisi Yol Türkiye Gerçeği

Köz Evrensel sendika.org Teori ve Politika

Kapital, özne, Manifesto

Hukuk ve Özne: Öznenin Materyalist Bir Tanımı İnayet Aksu

Komünist Manifestonun Eleştirel Edinimi Emre Görür

Tarih Bilimine ‘Sadakat’: Kapital  Süleyman Yılmaz Bulduruç

Marx'ın Tarih Teorisi ve Marksist Geleneğin Canlandırılması Alan Carling

Sol hareket ve yönelimler

Kürtler ve Güney Amerika Sapması: Halkın Devrimci Yolu Ali Avcı

Devrimci Hareketin Krizini Aşmanın Yolu İlker T. Şahinoğlu

Deniz Gezmiş Üzerinden Liberallerle Ulusalcıların Horoz Dövüşü Aylin Nazar

Ulusal Sorun ve Partizanın Kaypakkayacılığı Serhat Yıldırım

Alman Solunun Kamburu & Solcu Irkçılar

Güldünya Göksu & Werner Pirker

Almanya’da Sol Parti Üzerine & Harp Mantığı

Güldünya Göksu & Werner Pirker

Söyleşi: ‘Metin Kayaoğlu ile Teori ve Politika Gizem Pekcan

 

YAZ 2007