Sayı 44
MARKSİZM ve DETERMİNİZM
Bir kez daha konuş Althusser!
Bir Kez Daha Konuş Althusser!
Taner Timur ve Gülnur Acar-Savran eleştirisi
Ali Osman Alayoğlu
Ali İhsan Topcu
Gerald A. Cohen

Marx’ın Teknolojik Determinizmi William H. Shaw

Arif Dirlik
Süleyman Yılmaz Bulduruç

71 devrimciliği ve İbrahim Kaypakkaya

Hukuka Nereden Bakmalı? Umut Koloş
G8 Karşıtları ve Devrimciler Güldünya Göksu 
 

KIŞ 2007