Sayı 28-29

DEVLET ve DEVRİM

'Devlet ve Devrim'ci olmak ● Metin Kayaoğlu  

Devlete karşı devrimci haydut ● Ali Avcı 

'Devlet ve Devrim'cilik üzerine ● Vedat Aytaç 

Atlarımızı Roma'ya süreceğiz! ● Cuma Tat 

Bolşevizm ve anarşistler ● Eric Hobsbawm 

Latin Amerika'da köylü sınıfı ve devlet ● james Petras ve Henry Veltmeyer 

Devrimci dönemlerde devlet  ● Mansur Hikmet 

Devrimden sonra devrimci ●  V. İ. Lenin 

Devrimci hareketler neden başarısızdı? ● Anton Pannekoek 

Devrim ve diktatörlük ●  Louis Althusser 

Devlet Teorileri 

Marksizmin devletle imtihan ●  Erhan Demircioğlu 

Yakın dönemde kapitalist devlet teorileri ●  Bob Jessop 

Türkiye solu ve devlet 

Devlet karşısında 'Kesintili devrimcilik' ● Yavuz Ermeç 

Ölüm orucu ve sol ● Selçuk Kozağaçlı 

YÖK-Hükümet çatışması ve öğrenci hareketi ●  Emek Aytaç

Reformcu AB'ciler, statükocu ABD'ciler ●  Hüseyin Aslan 

  

GÜZ 2002  KIŞ 2003