Sayı 24-25

MARKSİZMİN KRİZİ

Post-Marksizm ile Dar-Marksizmin Ötesinde Metin Kayaoğlu

Tekelci Emperyalizm Döneminde Marksizmin KriziYılmaz Sezer

Bitmeyen Kavga, 'Bitmeyen' Kriz Ali Osman Alayoğlu

Marksizmin Krizi ve Çağrısı Melik Kara, İ. Mert, S. Sahra

Marksizmin Krizi ve Günümüzün Gerilimleri Çetin Konuk

Marksizm Nereye? Arif Dirlik

Kapitalizmin Krizleri ve Marksizmin İlk Krizi Terrence McDonough ve

Robert Drago

Marksizm Ömrünü Doldurmuş mudur? Douglas Kellner

Marksizmin Bunalımı Louis Althusser

Althusser'i Yeniden Okumak Antonio Callari ve David F. Ruccio

Sosyalizm: Kaçma Zamanı mı? Monthly Review

Marksizmin Geleceğindeki Olanaklar Üzerine Aristides Baltas

Komünist Hareketin Birliği İçin Joao Amazonas

Tarih Kıtasında Belirleme İlişkisi Musa Sala

11 Eylül

Devrimciler ve mücahitler Cemal Poyraz

Adak Selin Dulkadiroğlu

Ölüm Orucu
Muhasebeciler ve muhasipler Selçuk Kozağaçlı
 

GÜZ 2001 - KIŞ 2002