Marksizm, Laiklik ve Din Sempozyumu - İstanbul - 2. Oturum

Ortam