Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Felsefeyi ve bilimi belli bir noktada konumlandırdık; konumlandırma işlemini din için yapmak daha zor. Din; ideoloji, politika ve felsefeye yayılmış bir üst yapı mıdır? Böyle bir yapıysa, Althusser’in dediği gibi Marksizm ile benzerlikleri vardır. Fakat bu durumda, dinin de Marksizm gibi bilimi içerdiğini mi söyleyeceğiz?

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Burada sunduğum verilerden de görülebileceği gibi Çin KP, çeşitli hatalarına ve sosyalist devrim perspektifinin zayıflığına rağmen Japon emperyalizminin Çin'i köleleştirme ve sömürgeleştirme girişimine karşı esas olarak doğru bir devrimci çizgi izlemiştir.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Aşağıda çevirisini verdiğim alıntı Çin’in Covid-19 mücadelesi hakkında Batı’nın dezenformasyon medyasının takıntığı tutumu ve bu tutumun altında yatan nedenleri ve Çin’deki gerçek durumu çok güzel açıklıyor.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Maraş katliamı, tekil ve mimarı sadece MHP olan bir faşist vahşet olayı değildi; o, ABD’nin, büyük sermayenin ve Kontrgerillanın ve onların küçük ortağı ve maşası olan MHP’nin, en azından 1977’den itibaren ülkeyi bir faşist darbe ortamına sürüklemek amacıyla giriştiği eylemlerin doruk noktasıdır

Perşembe, 22 Aralık 2022 08:52

Stalin Semptomu

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Strong’a göre, “Geçmişi onlar daha iyi bir geleceğin aracı olarak çözümlüyorlar. Bütün insani gelişmelerin, yalnız kahramanların savaşta can vermeleriyle değil, insanların haksızca ölümleriyle de çok pahalı bir şekilde satın alındığını biliyorlar.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bu propaganda kampanyaları yokmuş gibi davranamazsınız. ABD merkezli güç ittifakının üye ülkelerinden birinde yaşıyorsanız, destek ve dayanışma ifadeleriniz Latin Amerika, Asya veya Afrika'daki birinden geliyormuş gibi davranamazsınız.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

İşte bizim 19 Aralık anlatımımız da '80' sonrası bu dönemden itibaren bir "tarih okuma"sı biçiminde olacak.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Filipin Devrimi Web Merkezi (PRWC- philippinerevolution.nu), kites Yayın Komitesi (kites-journal.org) tarafından  FKP Kurucu Başkanı Jose Maria Sison ile yapılan röportajı yeniden yayınlıyoruz. Röportajın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Konuyla ilgilenenler özellikle son altı aydır Avrupa'nın neredeyse Covid'in adını bile anmadığını fark etmişlerdir. Resmi kaynaklar ne Covid önlemlerinden bahsediyor ne de vaka sayılarından. AB'nin kulağının üstüne yattığını söylemek pek yanlış olmaz.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Müesses nizam medyası, en sevdikleri Çin karşıtı söylemleri prova etmek için Covid kısıtlamalarına ilişkin protestoların üzerine atladı.