Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Ancak, o gün yaşananlar, kitlenin nefretini ve yıkıcı gücünü dönüştürüp süreklileştirecek ve halkın düzenin değişmesine dair taleplerini taşıyabilecek devrimci önderlikler yeterli güce sahip olmadığı için o günde kalmış oldu.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Sosyal şovenizm (sosyalizm zırhına bürünmüş milliyetçilik), teorik ve pratik olarak egemen ve ayrıcalıklı ulusun, Türk ulusundan küçük burjuvazinin sınıf tavrını; “ilkel Kürt milliyetçiliği” ise, ezilen ulusun burjuva ve küçük burjuva sınıf tavrını temsil etmektedir.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Aşağıdaki metin bir liberalin kaleminden çıktığı için doğal olarak liberalizme ve ÇKP'nin siyasi olarak liberalleşmesi yönünde atılan adımlara övgü yapmaktadır.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Partimiz başından beri “Çin’e Özgü Sosyalizm”in bilimsel sosyalizmin temel ilkelerine bağlı olduğunu ve zamanın koşullarının sunduğu Çin’e özgü koşullarla şekillendiğini vurgulamıştır. Çin’e Özgü Sosyalizm, sosyalizmdir. Başka bir “izm” değildir.

Çarşamba, 09 Ağustos 2023 15:15

Üçüncü Marx

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Marx’ın kuramsal düzeyde iki görünümü birbirinden ayrılamaz: Tarihsel süreçlerin öğrencisi ve siyasi bir aktivist, çarpışır. Kişi ne yapacağını seçmek zorundadır: Ya Fabian’cı ya da Leninist olmak.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Traoré, Sahel'deki askeri darbelerin kınanmasına ve bir Afrika Birliği heyetinin kısa süre önce ülkesine yaptığı ziyarete sert tepki gösterdi. "İsyan etmeyen bir köle merhameti hak etmez" dedi ve ekledi: "Afrika Birliği, Batı'nın kukla rejimlerine karşı savaşmaya karar veren Afrikalıları kınamayı bırakmalıdır.”

Cuma, 28 Temmuz 2023 10:19

Sıradan Aşağılanma

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Fransa’da Nahel’in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan isyanlar durulmakla birlikte, polis şiddeti ülke gündemini belirlemeye devam ediyor. Gözler, Marsilya’da isyanların en canlı ilk haftası içerisindeyken (1 Temmuz gecesi), başına güçlü bir plastik mermi darbesi aldıktan hemen sonra bir grup polisin tekme ve cop darbelerine maruz kalan ve nihayetinde kafatasının bir kısmının alınmasıyla sonuçlanan bir ameliyat geçiren Hedi’ye ve onu yaralayan polislere çevrilmiş durumda.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Emperyalist aşamaya gelinmeden önce oluşturucu bazı unsurları vardı ama henüz faşizm diye bir şey yoktu. 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın başına kadar uzanan dönemde tekelci kapitalizmin iç ve dış çelişkilerinin şiddetlenmesi, sistemin ilk büyük ve genel krizini yaşaması toksik bir ortam yarattı. Kapitalizmin genel bunalımı, Dünya Savaşı, 1917 Ekim Devrimi, şiddetli sınıf mücadeleleri ve faşizm birbirlerini tetikleyen olgulardır. 

 

Cuma, 21 Temmuz 2023 19:21

Şu Kemalizm meselesi…

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Küçük’te asıl rahatsız edici olan şey, Cevahir’i içinde bulunduğu ekipten ayrı ve onlara aykırı bir yere konumlandırma, hatta onun ‘unutturulması’ için özel çaba harcandığını ima etme ve oradan yürüyerek ‘Türk solu’ ile bir hesaplaşma girişiminde bulunması

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

2005’ten bu yana banliyöleri belirleyen yapısal ekonomik ve sosyal etmenlerin sürekliliğinden hareketle, sosyolog Laurent Bonelli’nin 2005 isyanlarının hemen ardından Le Monde Diplomatique için yazdığı makalenin çevirisini ilginize sunuyoruz.

Page 1 of 12