Yusuf Enes Karataş & Cevher Elgin

Yusuf Enes Karataş & Cevher Elgin

Emperyalist aşamaya gelinmeden önce oluşturucu bazı unsurları vardı ama henüz faşizm diye bir şey yoktu. 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın başına kadar uzanan dönemde tekelci kapitalizmin iç ve dış çelişkilerinin şiddetlenmesi, sistemin ilk büyük ve genel krizini yaşaması toksik bir ortam yarattı. Kapitalizmin genel bunalımı, Dünya Savaşı, 1917 Ekim Devrimi, şiddetli sınıf mücadeleleri ve faşizm birbirlerini tetikleyen olgulardır.