Eyüp Eser

Eyüp Eser

Perşembe, 22 Aralık 2022 08:52

Stalin Semptomu

Strong’a göre, “Geçmişi onlar daha iyi bir geleceğin aracı olarak çözümlüyorlar. Bütün insani gelişmelerin, yalnız kahramanların savaşta can vermeleriyle değil, insanların haksızca ölümleriyle de çok pahalı bir şekilde satın alındığını biliyorlar.

Perşembe, 24 Mart 2022 13:45

Tarihin Meşum Nomenklatura’sı

Pazar, 29 Kasım 2020 17:21

Faşizm, Bonapartizm ve Sezarizm

Pazar, 22 Kasım 2020 20:05

Marksist Teorinin Bütünlüğü

Cumartesi, 21 Kasım 2020 20:12

Bakunin ve Yıkıcı Diyalektik

Page 1 of 2