Jülide Yazıcı

Jülide Yazıcı

Çarşamba, 31 Mayıs 2023 08:26

Politik Marksist Olmak: Kaypakkaya

Komünist devrimci önder İbrahim Kaypakkaya’nın kaybının 50. yılı anısına Partizan tarafından 27-28 Mayıs’ta Viyana’da düzenlenen Uluslararası Kaypakkaya Sempozyumuna TvP adına katılan yazarımız Jülide Yazıcı’nın bildirisini ilgiye sunuyoruz

Pazar, 04 Aralık 2022 17:32

Geçiş Dönemlerinin Nedenselliği

 Althusser, Marx’ın Önsöz’deki akıl yürütmesinde, ekonomik yapıyı, ana nedensel zinciri oluşturan üretim tarzlarının nedensel zincirinin bir aşaması olarak görmesi sebebiyle, Hegelyan kalıntılar tespit eder: Üretim tarzlarının nedensel zinciri Ruh’un yerini almıştır.

Salı, 22 Şubat 2022 16:00

Kamuran Kızlak’la Söyleşi

Ermeni Soykırımında Kürtlerin sorumluluğunun ne olduğuna dair tartışma, her yıldönümünde olduğu üzere bu yıl da gündeme geldi. İstisnai denemeyecek sayıda Kürt’ün ‒bölgedeki Türkler ve öteki topluluklarla birlikte‒ Ermeni Soykırımına faal katılımı açık bir tarihsel olgudur. Oysa, bu yalın tarihsel gerçek nadiren bu yalınlıkta dile getiriliyor. 

Pazar, 29 Kasım 2020 20:09

Üretim Olarak Dil

Page 1 of 2