Alain Badiou

Alain Badiou

Cuma, 28 Temmuz 2023 10:19

Sıradan Aşağılanma

Fransa’da Nahel’in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan isyanlar durulmakla birlikte, polis şiddeti ülke gündemini belirlemeye devam ediyor. Gözler, Marsilya’da isyanların en canlı ilk haftası içerisindeyken (1 Temmuz gecesi), başına güçlü bir plastik mermi darbesi aldıktan hemen sonra bir grup polisin tekme ve cop darbelerine maruz kalan ve nihayetinde kafatasının bir kısmının alınmasıyla sonuçlanan bir ameliyat geçiren Hedi’ye ve onu yaralayan polislere çevrilmiş durumda.

Perşembe, 14 Ocak 2021 19:27

Mevcut Konjonktür Üzerine

Çarşamba, 23 Aralık 2020 12:51

Mevcut Konjonktür Üzerine

Mevcut konjonktürün aklı başında bir değerlendirmesi gerçek bir enderlikte. Çevreciliğin en habersizce mutaassıp kesimlerinin ileri sürdüğü felaketvari vaazlar (Kıyamet gününün eşiğindeyiz) ve dümensiz bir Solun fantazmagoryaları (Emsal niteliğinde ‘mücadeleler’in, durdurulamaz ‘kitle hareketleri’nin, kriz içindeki liberal kapitalizmin ‘çöküşü’nün çağdaşlarıyız) arasında aklı başında herhangi bir yaklaşım kaybolup gitmekte ve aktivist ya da bozguncu olsun, bir tür zihinsel keşmekeş her yanda hüküm sürmekte.  Bu yazıda ampirik ve normatif türden birkaç düşünce ileri sürmek isterim.

Perşembe, 03 Aralık 2020 19:13

Salgın Durumu Üzerine

Perşembe, 26 Kasım 2020 20:02

Ekim Devrimi Üzerine

Çarşamba, 25 Kasım 2020 19:37

Depolitizasyon Seremonisi

Çarşamba, 25 Mart 2020 14:20

Salgın Durumu Üzerine

Başından beri, viral bir pandemi ile karakterize edilen güncel durumun hiç de öyle özellikle olağanüstü olmadığını düşündüm. AIDS’in (viral) pandemisinden kuş gribine kadar; Ebola virüsü, SARS1 virüsü, birkaç başka gribi de unutmadan –antibiyotiğin iyileştirmediği verem çeşitlerine, kızamığın geri dönüşüne değinmiyorum bile– dünya pazarının, tıbben yetersiz bölgelerin varlığı ve gerekli aşılar konusundaki küresel disiplinin eksikliği ile birleşerek kaçınılmaz olarak ciddi ve yıkıcı salgınlar ürettiğini biliyoruz (AIDS özelinde, birkaç milyon ölüm).

Sarı yelekliler hareketi ile ehemmiyetsiz Cumhurbaşkanı Macron’un önderlik ettiği devlet yetkilileri arasındaki şiddetli ve bitip tükenmeyen karşıtlık hakkında ne düşünmeliyiz?

Pazar, 30 Temmuz 2017 21:59

Ekim Devrimi Üzerine

Marksist kültür ve Paris Komünü'nden alınan derslerle dolu uzun süreli militan deneyimi birleştiren Lenin ve Troçki'yle ve de Ekim 1917'de tüm bunların birleşmesiyle insanlık tarihindeki ilk post-Neolitik devrim zafere ulaştı.

Cumartesi, 27 Mayıs 2017 21:15

Depolitizasyon Seremonisi

Politika her zaman bahis konusu üç bileşenin birbirine eklemlenmesiyle ulaşılmaya çalışılan hedeflerden meydana gelir. Böylece ‒geniş anlamıyla‒ modern dünyada faşist, muhafazakâr, reformist ve komünist olmak üzere dört temel politik yönelim olduğunu görebiliyoruz.