Metin Kayaoğlu

Metin Kayaoğlu

Cumartesi, 11 Temmuz 2020 07:55

Üretim ve Sınıflar

Günümüz, büyük bir inanç ve moralle, "Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!" diyebilecek bir komünistler ortamına sahip değil. İşçi sınıfı ile ilgili olarak Marksizm alanında yapılan tartışmaların izlenmesi, genel ve bazı örneklerinde artık yapısallaşmış izlenimi veren bir savunma konumunu net olarak gösteriyor.

Çarşamba, 18 Mart 2020 11:50

Can korkusu politikası!

Sol âlemin yükselen değeri, indirgenemez bireydir. Kendi bireyliğinin ölçülemez kıymetinin öznelliği ile dünyaya bakan biri iğrenç bir bencildir ve ondan, ne karşımızdakiler bakımından vatana-millete ve devlete, ne de devrim davasına bir hayır gelir.

Çarşamba, 22 Ocak 2020 12:03

Kasım Süleymani ve Kahramanlığa Övgü

Bu nesnellikte asıl tehlike, egemen düşmanın kendi nesnelliğinin ürünü olan bu ideolojiyi bizim taraftakilere aşılamasıdır. Can alıcı olan, tehlikenin saflarımıza şu vakte kadar geleceği değil, çoktan gelmiş olduğudur...

Gezi Ayaklanmasının hiçbir şekilde devrimci olmayan ama özgürlükçü havasını solumanın sakıncası yokken, içinde bulunduğumuz havanın tehlikeli olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Cuma, 29 Mart 2019 20:41

31 Mart Akşamı Ne Olabilir?

Türkiye solu için uygun politik tutum, dışındaki topluluklar için bir seçenek olmak değildir bugün; Türkiye’nin devrim davası güden solu için, kırk yıl sonra gündem hâlâ kendini bağımsız kılmaktır.

Salı, 12 Mart 2019 08:38

Halkevleri Nedir?

Halkevleri, devekuşu pozisyonunda olmayı seçiyor. İdeo-politik olarak ne olduğu belirsizdir; ya da elbette hem o hem budur, ve ne o ne budur. Politik-örgütsel olarak ne olduğu belirsizdir; ya da elbette hem o hem budur, ve ne odur ne de bu.

Yanı başımızda Tayyip diktatörlüğüne “Kuzey Kore”deki diktatörle birlikte lanet okuyanlar olacak, devletin şiddetini devrimcinin şiddetini de katarak kınayanlar olacak, özgürlük sloganını Batılı katillerle birlikte haykıranlar olacak…

Pazar, 08 Nisan 2018 20:46

Herkes Gelsin ‒Kürtler Hariç!

Türkiye sol hareketinin bir ana bölmesinin vasatının ne kadar gerilediğinin açık göstergesi mahiyetinde iki çağrı metni dolaştı geçtiğimiz haftalarda. Gerilemenin mutlak olmak yanında göreli de olduğunu, kimilerimizin soldan saymadığı CHP’li iki milletvekilinin imzasıyla geçen aylarda yayınlanan bildiriyle karşılaştırdığımızda açıklıkla görüyoruz.

 Afrin bölgesinde iki ay uğraştan sonra YPG güçlerinin kent merkezini savaşsız boşaltması Kürdistan Özgürlük Hareketi için jeo-politik ve moral bir yenilgidir. Öncelikle bu açık ve çıplak gerçeğin teslim edilmesi gerekiyor

Tayyip Erdoğan, TC’nin kurumsal Kemalist varlığına takılıp kalmaya dua etsin, aşağıya, tarihin çöplüğüne düşebilir! Dilek, bu düşman figürün çöplüğe ezilenlerin devrimci tekmesiyle atılmasıdır. Ama bu işi, “tarihin bilinçsiz aletleri” de yapsa, hayırlı olacak!