Garbis Altınoğlu

Garbis Altınoğlu

 Marks’ın, başka ulusları ezen bir ulusun özgür olamayacağı yolundaki saptaması, tüm yaşamı ve varlığı savaş, terör, etnik arındırma politikalarıyla belirlenmiş Siyonist devletin ve burjuvazinin ideolojik-siyasal önderliğini ne yazık ki sorgulamamış ya da sorgulayamamış olan İsrail halkı için fazlasıyla geçerlidir.

Salı, 26 Aralık 2023 13:20

Marksizmin Gerçekliği ve Stalin

 Garbis Altınoğlu’nun Aralık 2008’de yazdığı zamanlardan farklı olarak, dünyada sol çevreleri de geniş şekilde etkileyen anti-Stalin dalgasının bugün geriye çekilmeye başladığını söyleyebiliriz.

HAMAS’a bağlı İzzettin El-Kassam Tugaylarının kendisinden çok daha güçlü Fatah kuvvetlerini birkaç gün içinde yenerek İşgal Altındaki Toprakların bu küçük bölümü üzerinde egemenliğini kurması, Filistin halkının tarihinde önemli bir dönemeç noktası olmaya adaydır.

Perşembe, 15 Haziran 2023 10:09

Tarihin Işığında Türk Halkı ve Devrim

Türkiye devrimci hareketi, bu koşulları değerlendirmek, ezilen ve sömürülen yığınlara erişmek ve bir işçi-emekçi iktidarı için onları ayağa kaldırmakla yükümlüdür.

Burada sunduğum verilerden de görülebileceği gibi Çin KP, çeşitli hatalarına ve sosyalist devrim perspektifinin zayıflığına rağmen Japon emperyalizminin Çin'i köleleştirme ve sömürgeleştirme girişimine karşı esas olarak doğru bir devrimci çizgi izlemiştir.

Cuma, 23 Aralık 2022 09:29

Maraş Yalanları ve Maraş Gerçekleri

Maraş katliamı, tekil ve mimarı sadece MHP olan bir faşist vahşet olayı değildi; o, ABD’nin, büyük sermayenin ve Kontrgerillanın ve onların küçük ortağı ve maşası olan MHP’nin, en azından 1977’den itibaren ülkeyi bir faşist darbe ortamına sürüklemek amacıyla giriştiği eylemlerin doruk noktasıdır

Cumartesi, 03 Aralık 2022 13:53

Suriye Aynasında Noam Chomsky

Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Bu Marksist-olmayan radikal devrimci demokrat, hata ve tutarsızlıklarına rağmen ezilen halklara aittir ve hepimiz onun, ömrünün sonuna kadar da böyle kalmasını ve hatta daha tutarlı bir demokrat haline gelmesini ummalı ve dilemeliyiz.

Çarşamba, 09 Kasım 2022 17:46

Siyasal İslamla Kemalist Gericilik Arasında

Okuduğunu anlama yetisine sahip herkesin rahatlıkla kavrayabileceği bu İsrail gerçekliğini dikkate aldığımızda, Erdoğan ve borazanlarının ABD, Batı Avrupa, NATO, BM'ye karşı yaptıkları yaygaranın ve demagojik açıklamaların değerinin hiç mesabesinde olduğu anlaşılır

Pazartesi, 03 Ekim 2022 09:59

İran'da Yaşananlara Doğru Yaklaşmak

Birinci hatalı eğilimi paylaşanların şu kanısı haklı: İran, Suriye'de olduğu gibi ABD ve ortaklarının Ortadoğu halklarına yönelik kapsamlı saldırısına karşı güçlü bir set oluşturmakta ve bugünkü Ortadoğu koşullarında objektif olarak ilerici bir rol oynamaktadır. Bu, İran rejiminin gerici niteliğine rağmen böyledir.
Perşembe, 22 Eylül 2022 11:00

Erdoğan Rejimi Batı'dan Kopabilir mi?

Bugünkü iktidar, yani AKP ile Ergenekon ya da derin devletin bir bölümünün ittifakı ya da isterseniz Türk devleti, istese de ABD-AB emperyalist blokundan kopamaz ve Rusya ve/ ya da Çin ile stratejik bir ittifaka giremez.

Page 1 of 6